Marți, 22 Septembrie 2020 08:58

  ABILITARE CURRICULARA INVATAMANT GIMNAZIAL - LIMBA SI LITERATURA ROMÂNA

  Scris de

  ABILITARE CURRICULARA INVATAMANT GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMÂNA

   

  1. CRITERII CURRICULARE

  Public tinta vizat:

  Cadre didactice care predau disciplina Limba si literatura româna – învatamânt preuniversitar

  Justificare:  

  În sistemul educational, curriculumul parcurge un proces de actualizare sau de reforma, în functie de natura si amploarea schimbarilor.

  Programa scolara pentru disciplina Limba si literatura româna reprezinta oferta curriculara pentru clasele a V-a – a VIII-a (OMEN 3393/28.02.2017).

  Limba si literatura româna este o disciplina complexa, care cuprinde, în maniera integrata, trei componente:

  • componenta lingvistica, apartinând stiintelor limbii, care asigura uzul corect, constient si eficient al limbii;
  • componenta interrelationala, apartinând stiintelor comunicarii, care favorizeaza insertia sociala a individului;
  • componenta estetica si culturala, apartinând literaturii, ca arta a cuvântului, care asigura dezvoltarea complexa a personalitatii umane.

  Componenta lingvistica este fundamentul dezvoltarii competentei de comunicare. În gimnaziu, învatarea corecta si dirijata a normei limbii române literare exercita un rol reglator asupra corectitudinii exprimarii. Succesul scolar este asigurat de organizarea gândirii logice care perimite accesul elevului la cunoastere.    

  Durata: 20 de ore de formare

  Locul de desfasurare a programului: Casa Corpului Didactic Brasov sau online

  Curriculumul programului:

  Competente vizate:

  În sprijinul profesorilor cu specializarea Limba si literatura româna, cursul de formare Gramatica scolara pentru gimnaziu. Deschideri teoretice si didactice moderne impuse de noul curriculum national urmareste:

  • promovarea si valorizarea gramaticii scolare moderne, tinând cont de exigentele didactice si stiintifice impuse de programa scolara pentru Limba si literatura româna în vigoare;
  • dezvoltarea capacitatii de utilizare corecta a continuturilor de gramatica din programa scolara pentru Limba si literatura româna;
  • formarea competentelor de a proiecta adecvat continuturile si activitatile de învatare propuse de programa scolara de gimnaziu în vigoare;
  • stimularea educatiei permanente prin diversificarea, la nivel local, a ofertei de formare profesionala pentru profesorii debutanti cu specializarea Limba si literatura româna.

  Planificarea modulelor

  Continuturi

  Nr. ore

  MODUL I

    

  GRAMATICA SCOLARA. „DESCHIDERI” SI „LIMITE” IMPUSE DE PROGRAMA SPECIFICA ÎN VIGOARE

  Elemente de constructie a comunicarii – delimitari conceptuale:

  Elemente de vocabular

  Elemente de fonetica si de ortografie

  Morfologie

  Sintaxa propozitiei si a frazei

  4 ore

  MODUL II

   

  GRAMATICA SCOLARA - DE LA TEORIE LA APLICATII

  Aplicatii pentru clasele a V-a – a VIII-a. Exemple  de buna practica:

  Vocabular. Fonetica. Ortografie

  Morfologie

  Sintaxa propozitiei si a frazei

  10 ore

  MODUL III

   

  DIDACTICA LIMBII SI LITERATURII ROMÂNE

  Dimensiunea comunicativ-functionala a predarii limbii si literaturii române în gimnaziu – abordari metodologice;

  Corelarea competentelor specifice cu activitatile de învatare;

  Proiectarea didactica la Limba si literatura româna – planificarea calendaristica, proiectarea pe unitate de învatare;

  Evaluarea competentelor la Limba si literatura româna în clasele a V-a – a VIII-a.

   

  5 ore

  Evaluare finala: 1 ora

   

  Scopul general:

  Cunoasterea Curriculumului National si asigurarea implementarii acestuia la nivel gimnazial pentru disciplina Limba si literatura româna, în acord cu legislatia specifica în vigoare si cu strategiile nationale de referinta pentru dezvoltarea educatiei.

  Strategii si activitati propuse:

  • Expuneri
  • Dezbateri
  • Prezentari PPT
  • Activitati experimentale de formare a deprinderilor practice
  • Elaborare de portofolii individuale
  • Evaluare stagiu

  Rezultate:

  Portofoliul cursantului cuprinde:

  • Contributiile participantilor
  • Aplicatii practice

  Calendarul programului:  trimestrul IV din anul 2020, trimestrele I si II din anul 2021

  Modalitati de evaluare a participantilor:      

  Procesul de evaluare cuprinde doua etape:

  • evaluarea de la sfârsitul cursului se realizeaza dupa orele de formare directa si temele de aplicatii practice. Aceasta consta în evaluarea portofoliului pe care cadrul didactic participant la stagiul de formare l-a realizat în timpul temelor practice si aplicarea unui chestionar care vizeaza impactul cursului asupra cursantului.
  • evaluarea de impact se face la sfârsitul anului scolar si se desfasoara prin chestionare aplicate pe esantioane de profesori debutanti – disciplina Limba si literatura româna.

  Modul de certificare a participantilorAdeverinta de participare

   

  Institutii colaboratoare/parteneri: Inspectoratul Scolar al Judetului Brasov

  1. RESURSE UMANE

  Nr. crt.

  Formatori implicati

  Specializare

  Nivel de pregatire

  Documente justificative privind calitatea de formator

  1.     

  Ene Ana

  Lingvistica teoretica si aplicata

  Conf. univ. dr.

  - experienta dovedita ca formator în alte programe acreditate/avizate

  2.     

  Norel Mariana

  Didactica limbii si literaturii române

  Prof. univ. dr.

  - certificat de formator recunoscut de MEC

  - experienta dovedita ca formator în alte programe acreditate/avizate

  3.     

  Bodoc Alice

  Lingvistica teoretica si aplicata

  Lector univ. dr.

  - experienta dovedita ca formator în alte programe acreditate/avizate

  4.     

  Dragu Mihaela

  Limba si literatura româna

  Gradul I

  - certificat de formator recunoscut de MEC

  - experienta dovedita ca formator în alte programe acreditate/avizate

  5.     

  Ionescu Oana Roxana

  Limba si literatura româna

  Gradul I

  - certificat de formator recunoscut de MEC

   

  6.     

  Stan Mihaela Cornelia

  Limba si literatura româna

  Gradul I

  - certificat de formator recunoscut de MEC

   

   

  Coordonator program de formare: prof. STAN MIHAELA CORNELIA

   

  1. CRITERII ECONOMICE

  Numar de cursanti planificati: 250 de cursanti

  Numar de ore/zile de formare:

  Programul se va derula pe parcursul a 5 sesiuni de formare de cate 4ore/sesiune.

  În a cincea sesiune, se va realiza evaluarea finala a întregului program de formare pe parcursul unei ore.

  Costul programului/al activitatii:

  Costurile sunt estimate pentru 4 grupe de 25 de participanti si 4 formator si reprezinta 0 lei.

  Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 0 lei

   

   

  Ultima modificare Marți, 22 Septembrie 2020 09:06
  © 2017 Casa Corpului Didactic Brasov. Toate drepturile rezervate.

  Please publish modules in offcanvas position.