Marți, 22 Septembrie 2020 08:53

  PREDAREA INTERACTIVA ONLINE PENTRU LIMBILE MODERNE - LIMBA ENGLEZA

  Scris de

  PREDAREA INTERACTIVA ONLINE PENTRU LIMBILE MODERNE LIMBA ENGLEZA

   

  1. CRITERII CURRICULARE

  Tipul programului:

  Program de dezvoltare profesionala, conform art. 244 alin. (5) lit. a), b) si c) din Legea nr.1/2011

  Public tinta vizat:

  Cadre didactice care predau limba engleza în învatamantul preuniversitar

  Justificare:

  Componenta online a procesului educational a devenit o prioritate în conditiile actuale, atat ca alternativa viabila la activitatea face-to-face în conditii exceptionale, cat si ca o componenta a procesului didactic menita sa ofere elevilor experiente de învatare diversificate, atractive si eficiente. Dezvoltarea tehnologiei moderne si aparitia numeroaselor platforme si aplicatii dedicate învatarii limbilor moderne permit profesorului integrarea relativ facila a activitatilor on-line în procesul de predare.

  În acest context, formarea competentelor digitale de baza ale profesorilor de limbi moderne devine esentiala pentru dezvoltarea componentei online a întregului proces de predare-învatare-evaluare. Profesorii au nevoie de competente specifice pentru a adapta diversele instrumente digitale la nevoile specifice si la particularitatile psihopedagogice ale elevilor lor. De asemenea, este esentiala familiarizarea profesorilor cu instrumente de lucru accesibile online, gratuite, usor de folosit si adaptate contextului scolar care sa le permita dezvoltarea competentelor generale si specifice conform programei scolare nationale.

  Cursul de fata urmareste familiarizarea cadrelor didactice cu diverse platforme educationale si instrumente de lucru on-line, precum si dezvoltarea capacitatii de utilizare adecvata a acestora în proiectare, ca si în predare-învatare-evaluare.

  Durata: 16 ore de formare

  Locul de desfasurare a programului: on-line

  Curriculumul programului:

  Competente vizate:

  • Dezvoltarea capacitatii de utilizare adecvata a platformelor educationale online pentru predarea limbilor moderne conform programelor scolare în vigoare;
  • Formarea profesorilor pentru proiectarea didactica a competentelor si continuturilor folosind aplicatii online;
  • Dezvoltarea si perfectionarea abilitatilor de aplicare a noilor tehnologii pentru îmbunatatirea practicilor si metodelor de predare-învatare-evaluare în predarea limbilor moderne si adaptarea acestora la nevoile grupului tinta din clasa virtuala;
  • Formarea capacitatii de analiza a relevantei si utilitatii variatelor tipuri de resurse si instrumente digitale pentru atingerea rezultatelor asteptate ale învatarii în vederea formarii competentelor generale si specifice din programa scolara nationala.

   

  Planificarea modulului 

  Continuturi

  Nr.

  ore

  TITLU: PREDAREA INTERACTIVA ONLINE

  PENTRU LIMBILE MODERNE

  - Platforme educationale online: G Suite, Zoom

  -Instrumente de lucru: Learningapps, Padlet, Livresq, Mentimeter, Unsplash, etc.

  15 ore

  Evaluare finala: 1 ora

  • portofoliu personal - prezentare produs final

   

  Scopul programului:

  Familiarizarea profesorilor de limbi moderne cu instrumente de lucru digitale variate pentru adaptarea demersului didactic la noul context care sa permita  dezvoltarea competentelor de predare predare-învatare-evaluare online.

  Strategii si activitati propuse:

  • activitati interactive de tip brainstorming on-line
  • focus-grup, lucru în echipa on-line
  • dialog-dezbatere online
  • activitati practice on-line
  • portofolii tematice online

   

  Rezultate:  

  Portofoliul cursantului cuprinde:

  • Portofoliul cuprinzand toate contributiile participantilor;
  • Fise de lucru;
  • chestionare de evaluare si feedback.

   

  Calendarul programului: trimestrele III si IV din anul 2020 

  Modalitati de evaluare a participantilor:

  Criterii de evaluare: 

  • calitatea prezentarii piesei de portofoliu;
  • colaborarea în cadrul grupurilor de lucru;
  • aprecierea exprimata de catre ceilalti participanti;
  • autoaprecierea;

   

  Modul de certificare a participantilor: Adeverinte de participare

  Institutii colaboratoare/parteneri: Inspectoratul Scolar Judetean Brasov

  1. RESURSE UMANE

  Nr. crt.

  Formatori implicati

  Specializare

  Nivel de pregatire

  Documente justificative privind calitatea de formator

  1.

  Cotfas Monica

  profesor metodist, mentor, formator

  studii superioare

  -certificat de formator recunoscut de MEC

  -formator, în cadrul mai multor cursuri de formare ale furnizorului CCD Brasov

  -metodist ISJ Brasov

  -mentor Universitatea Transilvania din Brasov

  2.

  Manea Ruxandra

  profesor metodist, mentor, formator

  studii superioare

  -certificat de formator recunoscut de MEC

  - formator, în cadrul mai multor cursuri de formare ale furnizorului CCD Brasov

  - formator, în cadrul proiectului CRED

  -formator în cadrul Aliantei franceze, Brasov

  -metodist ISJ Brasov

  -mentor Universitatea Transilvania din Brasov

  -coordonator cerc pedagogic Brasov.

  Coordonator program de formare: Cotfas Monica

   

  1. CRITERII ECONOMICE

  Numar de cursanti planificati: 200 cursanti

  Numar de ore/zile de formare:

  Programul se va derula pe parcursul a 4 sesiuni de formareîn webinarii de 4 ore

  Costul programului/al activitatii:

  Costurile sunt estimate pentru 4 grupe de 25 de participanti si 4 formatori si reprezinta 0 lei.

  Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 0 lei

   

  Ultima modificare Marți, 22 Septembrie 2020 09:07
  © 2017 Casa Corpului Didactic Brasov. Toate drepturile rezervate.

  Please publish modules in offcanvas position.