Miercuri, 23 Septembrie 2020 15:08

  Inscrieri deschise: CRED – CURRICULUM RELEVANT, EDUCATIE DESCHISA PENTRU TOTI. Formare nivel II – invatamant gimnazial’

  Scris de

  Ca urmare a Adresei Ministerului Educatiei si Cercetarii nr. 3348/CRED/03.09.2020, va informam ca CCD Brasov continua procesul de selectie pentru cadrele didactice din învatamântul gimnazial pentru toate disciplinele în vederea participarii la programul de formare profesionala continua „CRED – Curriculum relevant, educatie deschisa pentru toti. Formare nivel II – învatamânt gimnazial”, acreditat de Casa Corpului Didactic Brasov.


  Pentru înscriere, va rugam sa luati în considerare criteriile de selectie a cadrelor didactice:


  • Cadru didactic din învatamânt gimnazial- toate disciplinele
  • Grad didactic-cel putin DEFINITIVAREA în învatamânt
  • Cel putin 5 ani pâna la vârsta pensionarii

  Cadrele didactice interesate se pot adresa expertului local grup tinta pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. pentru informatii legate de înscriere.

   

  ,,CRED – CURRICULUM RELEVANT, EDUCATIE DESCHISA PENTRU TOTI. Formare nivel II – invatamant gimnazial’’

  1. CRITERII CURRICULARE

  Tipul programului:

  Program de 120 ore acreditat MEN-DGISSEP, prin OMEN nr. 4737/09.08.2019 pagina 1 pozitia 4 – 30 credite profesionale transferabile

  Public tinta vizat:

  Personal didactic de predare din invatamantul gimnazial

  Justificare:

            Cel mai recent raport din domeniul al Comisiei Europene[1] prezinta o analiza comparativa a politicilor nationale privind cariera didactica in Europa, realizata la nivelul a 43 de sisteme europene de invatamant. In demersul de analiza a diferitelor aspecte ale profesiei de cadru didactic, sunt tratate aspecte precum formarea continua a profesorilor si modalitati de sprijin profesional oferit acestora. Comisia reafirma nevoia unui formari profesionale care sa fie caracterizate prin accesibilitate si relevanta, la care sa contribuie atat scolile, cat si cadrele didactice. Raportul porneste de la premisa ca predarea de inalta calitate este influentata in mod direct de ceea ce stiu si pot sa realizeze cadrele didactice – cunostintele si abilitatile dobandite in anii de inceput ai carierei didactice reprezentand un punct de plecare ce poate fi consolidat prin programe de formare, mentorat sau inductie in profesie.

  Alte studii evaluative elaborate la nivel european[2]evidentiaza o serie de competente deficitare la nivelul profesorilor, ce necesita interventii sistematice cu relevanta pentru domeniul abilitarii curriculare: metodologii de predare adaptate la specificul diferitelor grupuri tinta (ex. elevi cu nevoi speciale/dizabilitati, medii interculturale sau multilingve); metode alternative de evaluare a elevilor; promovarea abordarilor interdisciplinare sicolaborative; promovarea competentelor digitale si utilizarea resurselor educationale deschise; abordari personalizate ale invatarii; dezvoltarea abilitatilorsocio-emotionale ale elevilor si de autoreglare a invatarii.

  De asemenea, raportul international TALIS al OCDE[3]evidentiaza ca multe dintre studiile metodologice internationale au indicat legaturi pozitive intre experienta si competentele cadrelor didactice si rezultatele elevilor. Raportul a evidentiat nevoia ca profesorii sa invete si sa se dezvolte de-a lungul intregii cariere; acestia trebuie sa fie capabili nu doar sa utilizeze in procesul de predare cele mai recente instrumente si tehnologii, ci si sa profite de cele mai recente cercetari din domeniul stiintelor educatiei. Raportul promoveaza importanta programelor de indrumare/mentorat si a altor oportunitati de formare la nivelul scolii sau in cadrul comunitatilor profesionale. In ceea ce priveste participarea la formare a cadrelor didactice din Romania, raportul TALIS evidentiaza o serie de aspecte specifice, care trebuie luate in considerare in proiectarea ofertei de formare CRED:

   Profesorii din Romania se simt foarte bine pregatiti pentru a preda propria disciplina de studiu, atat din punct de vedere al specializarii, cat si din punct de vedere al didacticii.

  Profesorii din Romania au raportat rate de participare la programe de dezvoltare profesionala similare mediei internationale, dar ponderea celor care nu au primit niciun fel de sprijin pentru astfel de participari este de peste trei ori mai mare decat media tarilor implicate in studiu (21%, fata de 6%, media internationala).

  De asemenea, in Romania, participarea cadrelor didactice din localitatile mai mici (cu 15000 locuitori sau mai putin) la activitati de dezvoltare profesionala a fost ceva mai scazuta in comparatie cu profesorii din alte tipuri de comunitati (care au inregistrat o rata de participare cu aproximativ 10% mai mare).

  Formarea profesorilor in Romania – componenta prioritara pentru aplicarea noului curriculum national

  In Romania, schimbarile la nivel curricular releva problema dezvoltarii competentelor profesionale ale cadrelor didactice de a aplica noul curriculum si a contribui in mod real la dezvoltarea competentelor vizate. In prezent nu exista o strategie nationala care sa vizeze explicit formarea cadrelor didactice, insa strategiile sectoriale ale sistemului de invatamant romanesc implementate pentru perioada 2015-2020 – Strategia privind reducerea parasirii timpurii a scolii in Romania; Strategia nationala de invatare pe tot parcursul vietii; Strategia nationala pentru invatamanttertiar – abordeaza din multiple perspective formarea profesorilor, cu accent pe pregatirea acestora pentru a-si asuma roluri variate la nivel educational. De asemenea, cel mai recent document de politici educationale[4] promoveaza o abordare integrata a formarii cadrelor didactice care are ca scop dezvoltarea urmatoarelor tipuri de competente ale profesorilor: lectura personalizata a curriculumului; realizarea documentelor de proiectare curriculara, centrate pe elev; abordarea asumarea de catre profesor a unor roluri complementare, cu accent pe consiliere, mediere sociala, facilitarea invatarii in contexte nonformalesi informale de educatie, asigurarea de suport individualizat elevilor cu diferite nevoi de invatare; pregatirea pentru tranzitia de la cultura testarii, bazata pe masurare, la cultura aprecierii, bazata pe metode alternative si complementare si pe abordari holistice, calitative.

  Studiul recent al OECD[5] referitor la situatia evaluarii si examinarii in sistemul educational romanesc analizeaza provocarile majore cu care se confrunta Romania in plan educational, cu scopul de a identifica acele aspecte care pot fi ameliorate in vederea cresterii calitatii, echitatii si eficientei in educatie. In acest context, studiul abordeaza si problematica formarii continue a cadrelor didactice, formuland o serie de recomandari: restructurari la nivelul ofertelor de formare continua; centrarea programelor de dezvoltare profesionala pe noul curriculum; elaborarea unor standarde didactice nationale care sa defineasca calitatea activitatii pedagogice, inclusiv din perspectiva curriculara; centrarea pe contexte de dezvoltare profesionala la nivelul scolii, dezvoltarea comunitatilor de practici prin consolidarea grupurilor si retelelor colegiale, promovarea sistemului de mentorat, promovarea unor masuri flexibile de recunoastere a competentelor cadrelor didactice demonstrate la nivelul activitatii lor didactice.

  Durata:120 ore de formare

  Locul de desfasurare a programului: Casa Corpului Didactic Brasov sau locatiile acreditate

  Curriculumul programului:

  Competente vizate:

  • Identificarea tendintelor de adecvare a sistemelor de educatie si formare la societatea cunoasterii din perspective achizitiei competentelor cheie
  • Compararea documentelor curricular specific noului curriculum national (planuri-cadru si programe scolare) in relatie cu profilul de formare al absolventului
  • Identificarea reperelor de realizare a proiectarii unui demers didactic care conduce la experiente de invatare semnificativa
  • Argumentarea modului in care disciplina de studio predata contribuie la realizarea profilului de formare al absolventului de invatamant primar/gimnazial
  • Identificarea efectelor concrete ale modelului de proiectare curricular centrat pe competente asupra activitatii didactice la disciplina de studio predate
  • Lecturarea personalizata a programelor scolare la disciplina de studio predata, cu accent pe elementele de noutate aduse de noul model de proiectare curriculara
  • Valorificarea eficienta si creativa a programei scolare in elaborarea documentelor de planificare activitatii didactice la diferite niveluri (planificare calendaristica, proiect de unitate de invatare)
  • Utilizarea unor abordari metodologice variate, dinamice si innovative in realizarea de activitati didactice, care sa permit adaptarea demersurilor de predare-invatare la situatii educationale variate, cu accent pe lucrul cu elevi din grupurile dezavantajate
  • Utilizarea de instrumente variate de evaluare a competentelor dobandite de elevi la disciplina predata, care sa permita abordarea globala a rezultatelor si depasirea cliseelor traditionale
  • Proiectarea unor demersuri educationale in perspectiva integrata (optionale sau activitati extracurriculare), cu relevanta directa pentru disciplina de studiu predata
  • Promovarea de strategii didactice care faciliteaza dezvoltarea competentelor socio-emotionale ale elevilor, in mod echilibrat si concordant cu competentele cognitive
  • Crearea de situatii de invatare adaptate nevoilor individuale ale elevilor, cu accent pe elevii cu CES si/sau dizabilitate, care sa faciliteze participarea activa in activitatile scolare si abordarea incluziva la nivelul climatului scolar
  • Utilizarea in mod activ a resurselor educationale deschise (RED) in practica didactica, in vederea dezvoltarii unor situatii de invatare relevante
  • Utilizarea platformelor online in activitatea didactica, cu rol de facilitare a invatarii la nivelul elevilor
  • Promovarea unui management eficient al curriculumului intr-o scoala care invata
  Planificarea modulelor

  Continuturi

  Nr. ore

  MODUL 1. Un nou Curriculum national pentru invatamantul primar si gimnazial – conceptualizari necesare

  Tema 1.1. Competentele cheie – repere de adecvare a sistemelor de educatie si formare europene la societatea cunoasterii

  Tema 1.2. Noul Curriculum national - o perspectiva asupra documentelor curriculare

  Tema 1.3. Proiectarea demersului didactic, demers esential pentru experiente de invatare semnificativa

  28 ore

  MODUL 2. Aplicarea noului Curriculum national pentru invatamantul primar/ gimnazial. Disciplinele de studiu din perspectiva didacticii specialitatii

  Tema 2.1. Profilul de formare al absolventului din perspectiva disciplinei de studiu

  Tema 2.2. O lectura constientasi sistematica a noii programe scolare

  Tema 2.3. Proiectarea didactica, dincolo de formalism

  Tema 2.4. Abordari metodologice – in si dincolo de programa scolara

    Tema 2.5. Evaluarea nivelului de performanta al competentelor specifice

  Tema 2.6. Dincolo de trunchiul comun: programa de optional

  60 ore

  MODUL 3. Aspecte transversale in abordarea si implementarea curriculumului national(o singura tema/cursant, la alegere)

  Pachet 3.1. Consiliere si dezvoltare personala. Rolul cadrului didactic in construirea si dezvoltarea unor medii de invatare incluzive

  Pachet 3.2. Resurse Educationale Deschise RED si platforme online pentru invatare

  Pachet 3.3. Management de curriculum la nivelul scolii si al clasei

  28 ore

  Evaluare  finala: 4 ore

   

  Scop general:

  Dezvoltarea competentelor cadrelor didactice  din invatamantul gimnazial de a promova practici didactice eficiente la clasa, in contextul aplicarii noului curriculum national.

  Strategii si activitati propuse:

  • Activitate in plen
  • Expunere
  • Dezbatere
  • Discutii in pereche/grup
  • Exercitiul
  • Proiectii PPT
  • Reflectii individuale urmate de prezentari fie in sistemul townmeeting fie in sistemul pro/contra
  • Brainstorming
  • Conversatia
  • Turul galeriei
  • Joc de rol
  • Targ de idei
  • Realizarehartimentale

   

  Rezultate: 

  Portofoliul cursantului cuprinde:

  • Elaborarea unor planificari calendaristice la disciplina predata, pe baza noilor programe scolare;
  • Elaborarea unui proiect de activitate didactica/secventa de invatare care propune o abordare metodologica inovativa in lucrul cu elevi apartinand diferitelor grupuri dezavantajate;
  • Realizarea unor prezentari Power-point sau a unor mini filme didactice care sa sustinainvatarea eficienta si predarea creativa, stimularea creativitatii elevilor;
  • Elaborarea unei schite de programe de optional/a unui proiect de activitate extracurriculara cu relevanta pentru disciplina predata.
  • Propunerea unui plan de actiune concret pentru crearea unui mediu de invatare incluziv in vederea integrarii copiilor cu CES
  • Identificarea si analizarea Resurselor Educationale Deschise care se pot folosi in cadrul activitatii educationale la clasa
  • Propunerea unei Resurse Educationala Deschise

   

  Calendarul programului: trimestrul IV 2019 si trimestrele I si II din anul 2020

   

  Modalitati de evaluare a participantilor:

  Evaluarea finala a cursantilor se va realize prin sustinerea in sedinta publica a unui proiect/tema/lucrare din portofoliul realizat individual, de catre fiecare cursant, pe parcursul derularii activitatii de formare.

  Portofoliul va fi pregatit de catre cursanti pe parcursul derularii programului de formare, prin realizarea unor sarcini de lucru individuale sau de echipa.

  La evaluarea lucrarilor de portofoliu se va tine cont de urmatoarele criterii:

  • Respectarea cerintelor temei/sarcinilor propuse;
  • Valorificarea explicita a experientei si resurselor programului de formare;
  • Contributie personala/aspecte de originalitate in rezolvarea sarcinii/elaborarea lucrarii de portofoliu;
  • Referinte corect mentionate (daca este cazul);
  • Revizuirea unor aspecte ale lucrarii, pe baza feed-back-ului primit de la formator sau de la colegi (daca este cazul);
  • Publicarea lucrarii in sectiunea adecvata a platformei (la Modulul/Tema stabilita);
  • Incadrarea in termenul convenit de transmitere a lucrarii de portofoliu.

  Modul de certificare a participantilor: Atestat de formare continua MEN

  Institutii colaboratoare/parteneri:Ministerul Educatiei Nationale

   

   

   

   

   

  1. RESURSE UMANE

  Nr. crt.

  Formatorii mplicati

  Specializare

  Nivel de pregatire

  Documente justificative privind calitatea de formator

  1.

  Dragu Mihaela

  KopeAndreea

  Cotfas Monica

  Manea Ruxandra Magdalena

  Sirbu Marcela

  Alexandrescu Dana Ioana

  Dragan Carmen Silvia

  Moldovan Cristina-Elisabeta

  Pirca Lidia Carmen

  Neagu Mariuca

  Raduly Daniel

  Cojocnean Mihaela

  Lobont Dorin Cristian

  Cornea Adriana

  Nemes Iuliana

  Komives Noemi

  Vass Csilla

  Stinga Manuela-Nicoleta

  Sturtzu Maria Lucretia

  Borbely Botond

  Simo Ildiko

  Vasilca Doina-Carmen

  Popoviciu Corina-Daniela

  Popa Larisa-Laura

  Hodor Maria

  Otelea Mariana-Georgeta

  Mateica Daniela-Iuliana

  Nagy Timea

  Ucean Dorina

  Mot Monica

  Deak Eva

  Nemtoc Mirela

  Eross Piroska

  Kovasznai Agnes

  profesori invatamant gimnazial

  studii superioare

  -certificat de formator recunoscut de MEN

  -acreditarea ca formator prin OMEN nr.4737/09.08.2019, in cadrul echipei de formatori a programului de formare mai sus mentionat

   

  Coordonatoral programului de formare: Alexandrescu Dana-Ioana

  1. CRITERII ECONOMICE

  Numar de cursanti planificati: 5.720

  Numar de ore/zile de formare:Programul se va derula pe parcursul a 14 sesiuni de formare face-to-face si 60 de ore formare on-line. Fiecare sesiune de formare are alocate 4 ore, fapt ce contribuie la o repartizare eficienta a continuturilor tematice. In a 15- a sesiune face-to-face se va realize evaluarea finala a intregului program de formare pe parcursul a 4 ore.

  Costul programului/al activitatii: Costurile sunt estimate pentru 229 grupe de 25 de participanti si 1 formator si reprezinta 0 lei.

  Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant:   0 lei

   In anul scolar 2020 – 2021 costurile cu formarea cursantilor sunt suportate prin proiectul POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCATIE DESCHISA pentru toti”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327 in cadrul caruia Casa Corpului Didactic Brasov este partener pentru Regiunea Centru.

   

   [1] European Commission/EACEA/Eurydice. (2018). Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union, accesibil la https://publications. europa.eu/en/publication-detail/-/publication/435e941e-1c3b-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-en

  [2]European Commission. (2013). Supporting teacher competence development for better learning outcomes, UE; CE/EACEA/Eurydice. (2015). Profesia de cadrudidactic in Europa: practici, percep?ii?ipolitici; CE/EACEA/Eurydice. (2013). Date cheie privind cadrele didactice si conducatorii de scoli din Europa.

  [3] OECD (2014), Talis 2013 Results: An International Perspective on Teaching and Learning, OECD Publishing.

  [4]Institutul de Stiinte ale Educatiei. (2015). Repere pentru proiectarea si actualizarea curriculumului national. Document de politici educationale, accesibil la http://www.ise.ro/repere-pentru-proiectarea-si-actualizarea-curriculumului-national.

  [5] Kitchen, H., Fordman, E., Henderson, K., Looney, A., Maghonj, A. (2017). Studii OCDE privind evaluarea si examinarea în domeniul educatiei. România. OCED, accesibil la adresahttp://www.unicef.ro/wp-content/uploads/ Studiu_OECD.pdf.

  Ultima modificare Luni, 19 Octombrie 2020 16:28
  © 2017 Casa Corpului Didactic Brasov. Toate drepturile rezervate.

  Please publish modules in offcanvas position.