Luni, 04 Martie 2013 09:19

  DESPRE PROIECT

  Scris de

  SITE PROIECT: http://www.compendiu.ro/

  Investe?te în oameni!

  Programul Opera?ional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

  Axa prioritar? 1 „Educa?ia ?i formarea profesional? în sprijinul cre?terii economice ?i dezvolt?rii societ??ii bazate pe cunoa?tere”

  Domeniul major de interven?ie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educa?ie ?i formare profesional?”

  Titlul proiectului: „Dezvoltarea COMPEteN?elor personalului Didactic ?i didactic auxiliar de conducere din sistemul de înva??mânt preUniversitar – COMPENDIU

  Num?rul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/63650

   
  COMPENDIU – dezvoltarea COMPEteNtelor personalului DIdactic si didactic auxiliar de conducere din sistemul de invatamant preUniversitar

  Proiectul presupune dezvoltarea si furnizarea a doua programe de formare acreditate pentru un numar de 24 formatori, 1120 cadre didactice si inca 160 persoane reprezentand personal didactic cu func?ii de conducere, monitorizare si control.
  Programele de formare vor avea la baza un sistem de e-educa?ie ce va ajuta in procesul de formare a personalului didactic.

   
  Programul de formare – Obiective
  Programul de formare presupune dezvoltarea competentelor cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar si directorilor de scoli.
  In cadrul desfasurarii proiectului se vor aplica metode activ-participative in invatamantul preuniversitar la nivel educational si managerial.
  Prin intermediul acestui proiect se doreste imbunatatirea managementului si calitatii programelor de formare.

  Beneficii

  Se va urmari constientizarea existentei pe piata a programelor de formare profesionala continua ce contribuie la dezvoltarea competentelor didactice.
  Solutia de e-educatie va fi orientat catre dezvoltarea de noi competente in vederea utilizarii de noi tehnologii.
  Proiectul contribuie la indeplinirea obiectivului general al POSDRU de dezvoltare a capitalului uman si crestere a competivitatii.

  Activit??i

  Una dintre activitatile principale definite in cadrul proiectului este reprezentata de analiza programelor de formare in vederea corelarii cu nevoile pie?ei muncii din Romania.
  O alta activitate consta in dezvoltarea unui spa?iu virtual (de tip portal) care pune la dispozi?ie un suport de curs si materiale accesibile de oriunde si oricand, facilitand astfel interac?iunea dintre cadre didactice si instructorii lor.

  Ultima modificare Luni, 04 Martie 2013 09:23
  © 2017 Casa Corpului Didactic Brasov. Toate drepturile rezervate.

  Please publish modules in offcanvas position.