Joi, 16 Martie 2017 14:42

  Imbunatatirea competentelor de lectura prin metacognitie

  Scris de

   

  1. CRITERII CURRICULARE

   

  Public tinta vizat:

  Cadrele didactice care activeaza în segmentul învatamântului preprimar si primar: învatatori, educatoare, institutori, profesori învatamânt primar si prescolar

  Justificare:

              Prin acest program oferim metode pentru cunoasterea propriului sistem cognitiv al elevului prin care ajutam la formarea abilitatii elevului de a-si pune întrebari care sa monitorizeze procesul de învatare. Multe probleme de învatare si de transfer se datoreaza deficientelor în abilitatile metacognitive, si multi elevi trebuie sa învete aceste abilitati considerate firesti. Abilitatile metacognitive sunt necesare pentru pastrarea concentrarii în timpul învatarii, extragerea informatiei importante si eliminarea celei irelevante, legarea ideilor de structurile deja cunoscute, identificarea momentului în care este necesar ajutorul aditional.

             Datorita faptului ca metacognitia s-a dovedit utila pentru gândire, studiu si îmbunatatirea performantei în educatie, este natural interesul pentru dezvoltarea ei la clasa, în special, si în activitatea de întelegere a citirii.

             Ca o necesitate, se impune, elaborarea si aplicarea unor strategii care sa eficientizeze transferul asupra abilitatii de întelegere a materialelor necesara pentru desfasurarea în bune conditii a procesului instructiv-educativ. Metacognitia se refera la cunostintele pe care le avem despre propriile cunostinte, stari cognitive si afective, precum si la abilitatea de monitorizare si reglare constienta si deliberat a propriilor cunostinte, procese, stari cognitive si afective.

             Cursul abordeaza aspecte ca: mutarea accentului de pe cantitate pe calitate în învatarea scolara prin întelegerea, constientizarea folosului citirii constiente; achizitia de competente, atitudini si valori, centrarea pe elev si schimbarea rolului cadrului didactic în organizator al situatiilor de învatare, întâmpinarea intereselor si nevoilor de cunoastere ale elevilor si crearea la acestia a unei imagini unitarea asupra realitatii. Cursul se structureaza pe un discurs teoretic si pe aplicatii de tip transdisciplinar.

   

  Durata: 40 ore de formare

  Curriculum- ul programului:

  Planificarea modulelor tematice:

  Unitatea I – Formare directa – 16 ore

  Tema: Legatura dintre metacognitie si citire – strategiile metacognitive ale cititorilor experti

  Continuturi:  

  Unitatea I:

  • Metacognitia si educatia. Inteligenta si metacognitia. Metacognitia ca scop educational. Educatia constienta metacognitiva.
  • Tipurile cunostintelor metacognitive
  • Monitorizarea comprehensiunii textului
  • Gândirea critica

  Unitatea II - Formare directa – 18 ore (6 ore/zi)

  Tema 1: Predarea strategiilor care ajuta la citirea constienta – citirea constienta ca scop al întelegerii textelor

  • Metoda învatarii reciproce
  • Strategiile de baza al citirii constiente

   

  Tema 2: Predarea strategiilor care ajuta la citirea constienta – predarea si dezvoltarea strategiilor adecvate citirii constiente

  • Învatarea bazata pe metacognitie si aplicatiile sale în învatamântul preuniversitar
  • Proiectarea activitatilor educative pentru adaptarea la diversitatea nevoilor subiectilor educatie

  Unitatea III– Formare asistat? – 3 ore

  Aplicatii în practica a strategiilor si metodelor învatate folosind texte literare si nonliterare.

  Evaluare si autoevaluare finala – 3 ore

   

  Scopul general:

  • Comunicarea didactica;
  • Dezvoltarea, consolidarea si perfectionarea deprinderilor si capacitatilor cognitive si metacognitive;
  • Dezvoltarea profesionala continua.

   

  Competente vizate:

  • a constientiza importanta învatarii auto-reglante
  • a constientiza importanta citirii constiente si eficienta în procesul învatarii pe tot parcursul vietii
  • a identifica motivatia pentru învatare a elevilor
  • dezvoltarea competentelor transdisciplinare a cadrelor didactice
  • competente generale metodologice: observarea, experimentarea, reprezentarea grafica, interpretarea si reprezentarea datelor dintr-un text etc.
  • competente metacognitive– estimare a gradului de dificultate a sarcinii de lucru, planificarea strategica, evaluarea rezultatelor, monitorizarea comportamentala, tehnici personale de învatare
  • atitudine pozitiva, motivanta – realism, interes pentru învatare, toleranta pentru informatii contradictorii, atitudine pozitiva fata de performantele personale
  • abilitati pragmatice– initiativa personala, capacitate de concentrare, orientarea actiunilor spre rezolvarea sarcinii, deprinderi de munca.

   

  Strategii si activitati propuse:

  Pentru a asigura o învatare de durata si pentru a permite corectarea imediata a neîntelegerilor se vor realiza aplicatii nu numai la sfârsitul cursului, ci si dupa fiecare tema tratata. În conformitate cu fiecare tema propusa se va realiza:

  • analiza situatiei actuale în cazul confruntarii elevului cu textul în sine; analiza de texte;
  • analiza de proiecte de lectie;
  • analiza a situatiilor de predare-învatare;
  • rezolvare de sarcini de lucru în grupuri;
  • exercitii de proiectare curriculara în vederea organizarii integrate a continuturilor si a diferentierii si individualizarii;
  • alcatuirea portofoliilor si a evaluarilor formative a elevilor;
  • autoevaluarea prestatiei proprii în rezolvarea sarcinilor de lucru;
  • studierea unor surse bibliografice recomandate;
  • valorificarea experientei didactice proprii si realizarea de reflectii personale si collective

   

  Rezultate:

  • Fise de evaluare a stagiului
  • Portofolii individuale/grup

   

  Calendarul programului: Trimestrul IV din 2016 -  Trimestrele I si II din 2017

  Modalitati de evaluare a participantilor:  Portofolii individuale compuse din proiecte didactice, auxiliare didactice pe suport magnetic: CD-ul cu materialele realizate pe perioada activitatii si sustinerea în sedinta publica a unui proiect din portofoliul realizat

  Modul de certificare a participantilor: Adeverinta de participare

  Institutii colaboratoare, parteneri:

  • Inspectoratul Scolar Judetean Brasov
  • Unitati Scolare - centre de resurse de inovare

   

  1. RESURSE UMANE

   

  Nr. crt

  Formatori implica?i

  Func?ia

  Nivel de preg?tire

  1.

  Maria Magdolna SZABO

  inspector ISJ Brasov, formator national pe problematica minoritatilor

  studii superioare

  2.

  Székely Melinda

  inspector ISJ Brasov, formator national pe problematica minoritatilor

  studii superioare

   

  1. CRITERII ECONOMICE

  Numar de cursanti planificati: 25 cursanti

  Numar de ore/zile de formare: Programul se va derula pe parcursul a 8 sesiuni de formare. Pentru a asigura continuitatea logica a derularii fiecarui modul tematic, fiecare sesiune de formare are alocate 4/5 ore, fapt ce contribuie la o repartizare eficienta a continuturilor tematice.

  În a 9 sesiune se va realiza evaluarea finala a întregului program de formare pe parcursul a 3 ore.

  Costul programului/al activitatii: Costurile sunt estimate pentru 1 grupa de 25 de participanti si 1 formator si reprezinta 3.570 lei

  Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant:  3,57 lei.

  Ultima modificare Marți, 11 Iulie 2017 14:57
  © 2017 Casa Corpului Didactic Brasov. Toate drepturile rezervate.

  Please publish modules in offcanvas position.