Joi, 16 Martie 2017 14:40

  Implementarea si evaluarea implementarii sistemului de control intern managerial la nivelul unitatilor de invatamant

  Scris de

   

  1.CRITERII CURRICULARE

   

  Public tinta vizat:

  Directorilor care au obligatia de implementare a sistemelor de control intern managerial în institutiile publice, Comisiei de monitorizare, coordonare si îndrumare metodologica a implementarii si dezvoltarii SCM; responsabililor cu gestionarea riscurilor; membrilor echipei de gestionare a riscurilor (EGR), secretarilor comisiilor de monitorizare si tuturor celor care sunt implicati în implementarea sistemului de control intern managerial.

  Directorului îi revine responsabilitatea implementarii Sistemului de control intern managerial – SCIM în entitatile publice, în conformitate cu OSGG nr. 600/2018 privind Codul controlului intern, cu modificarile si completarile ulterioare.

   

  Justificare:

           Scopul Sistemului de Control Managerial Intern - SCMI consta în asigurarea utilizarii fondurilor publice cu eficienta, eficacitate si economicitate conform legii.

  SCMI reprezinta ansamblul procedurilor concepute si implementate de catre managementul entitatii publice în vederea:

  • atingerii obiectivelor intr-un mod economic, eficient si eficace;
  • respectarii regulilor externe si a politicilor si regulilor managementului;
  • protejarii bunurilor si a informatiilor;
  • prevenirii si depistarii fraudelor si greselilor;
  • stabilirea sistemelor de control intra în managementul fiecarei entitati publice si trebuie sa aiba la baza standardele, elaborate de Ministerul Finantelor Publice
  • standardele de control intern definesc un minimum de reguli de management, pe care toate entitatile publice trebuie sa le urmeze. (OSGG nr. 600/2018)

  Conform studiilor Institutului de Management Public, la momentul actual majoritatea entitatilor publice nu pot prezenta documentele destinate „reflectarii în scris a organizarii Sistemului de Control Managerial Intern" conform OG.nr. 119/1999, OSGG nr. 600/2018 decât partial si într-un procent redus.

             Controlul intern/managerial este in responsabilitatea directorilor, care au obligatia de a-l defini, proiecta, implementa si de a-l perfectiona continuu.

           Cursul va reprezenta un schimb de experienta si buna practica între participanti, privind implementarea SCM si evaluarea stadiului implementarii acestui proces.

   

  Durata:  24 ore

   

  Curriculum- ul programului

  Nr. crt.

  Tematica cursului

  Planificarea modulelor

  tematice

  Calendarul programului

  1

  Controlul intern si controlul intern managerial la entitatile publice. Cadru, necesitate, rol, relevanta. Relatia cu controlul intern/financiar – preventiv propriu si delegat

  Modulul 1

   

  2

  Elaborarea si implementarea sistemului de control intern/managerial (SCMI) Dezvoltarea acestuia. Obligatii legale. Programul de dezvoltare a SCI-M. Masuri pentru elaborare si actualizare. Modele si exemple de practica

  Modulul 1

   

  3

  Structura interna responsabila cu monitorizarea, coordonarea si îndrumarea metodologica a implementarii si/sau dezvoltarii SCMI . Act administrativ de numire, modele si exemple comparabile privind componenta si modul de organizare si lucru

  Modulul 1

   

  4

  Elaborarea de proceduri formalizate. Procedura operationala. Procedura de sistem/proces/generala. Editie. Revizie. Aprobare. Difuzare

   

   

   

  Modulul 1

   

  5

  Obligatii de informare si relatia cu entitatile publice ierarhic superioare si cu Ministerul Finantelor Publice. Stadiul implementarii SCMI si situatiile deosebite. Întocmirea situatiilor semestriale si anuale

  Modulul 1

   

  6

  Raportul anual al conducatorului entitatii publice asupra SCMI

   

   

   

   

   

   

   

   

  Modulul 1

   

  7

  Evaluarea, autoevaluarea si auditarea SCMI. Masuri de verificare si evaluare continua. Chestionarul de autoevaluare si situatia sintetica. Audit intern si audit extern (Curtea de Conturi).

  Modulul 1

   

  8

  Obiectivele entitatii publice. Elementele cheie ale SCMI. Descrierea standardelor (1-16), cerinte generale, referinte principale

  Modulul 1

   

  9

  Registrul riscurilor

  Modulul 1

   

  10

  Standarde: implementate (I), partial implementate (PI), neimplementate (NI)

  Modulul 1

   

  11

  SCIM conform,  partial conform, neconform

  Modulul 1

   

   

  Modalitati de evaluare a participantilor:

  Evaluarea pe parcurs

  • Frecventala sfârsitul fiecarui capitol
  • Metode - protocol de observatie, fise de evaluare/ interevaluare/ autoevaluare, momente de raportare/rezumare
  • Scala de apreciere – calificative

  Evaluarea finala

  • Portofoliu de evaluare/test grila

  Modul de certificare a participantilorAdeverinta de participare

   

  1. RESURSE UMANE

   

  Nr. crt.

  Formatori implicati

  Functia

  Nivel de pregatire

  1.

  CRACIUN MIRELA

  Contabil CCD Brasov

  studii superioare

         
         

   

  1. CRITERII ECONOMICE:

   

  Numar de cursanti planificati: 50 cursanti

  Numar de ore/zile de formare: Programul se va derula pe parcursul a 5 sesiuni de formare. Pentru a asigura continuitatea logica a derularii fiecarui modul tematic, fiecare sesiune de formare are alocate 4/5 ore, fapt ce contribuie la o repartizare eficienta a continuturilor tematice.

  În a 6 sesiune se va realiza evaluarea finala a întregului program de formare pe parcursul a 2 ore.

  Costul programului/al activitatii: Costurile sunt estimate pentru 2 grupe de 25 de participanti si 1 formator si reprezinta 2.500 lei

  Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant:  2,08 lei.

  Ultima modificare Luni, 01 Octombrie 2018 15:22
  © 2017 Casa Corpului Didactic Brasov. Toate drepturile rezervate.

  Please publish modules in offcanvas position.