Marți, 11 Iulie 2017 14:38

  Formare utilizatori de aplicatie CONCRET

  Scris de
  1. CRITERII CURRICULARE

   

  Public tinta vizat:        

  Cadre didactice din învatamântul preuniversitar

  Justificare:    

  Conform metodologiei în vigoare, cadrele didactice trebuie sa participe la cursurile de pregatire profesionala continua si sa acumuleze cel putin 90 de CPT la interval de 5 ani. Ele se pot înscrie la programele de pregatire puse la dispozitie de furnizorii de formare, în urma carora acumuleaza creditele necesare. Pot sa treaca la un nou grad în urma unui examen sau doctorat.

  Prin intermediul aplicatiei CONCRET se gestioneaza baza de date nationala de evidenta a carierei cadrelor didactice, perfectionarea si formarea continua a personalului din învatamântul preuniversitar si gestioneaza programele educationale de formare continua a personalului din acest domeniu. Acest program de formare familiarizeaza cursantii cu modul de utilizare al aplicatiei Concret de catre utilizatorii cu rol de cadru didactic. Sunt descrise principalele functionalitati ale aplicatiei si fluxurile de lucru pentru cadrul didactic. Astfel, un cadru didactic va putea cauta cu usurinta un program de formare care sa corespunda cu obiectivele proprii de dezvoltare a carierei, va putea sa-si calculeze creditele profesionale obtinute, sa- si verifice datele profesionale sau sa-si introduca o nevoie de formare.

  Fiecarui utilizator introdus în aplicatie i se va asocia unul sau mai multe roluri în functie de activitatile pe care trebuie sa le efectueze în cadrul aplicatiei. Fiecare rol este definit ca un set de activitati pe care utilizatorul le poate realiza cu ajutorul aplicatiei si în functie de care se vor acorda permisiuni pentru meniurile si optiunile aplicatiei.

  Durata: 16 ore de formare

  Curriculum- ul programului

  Planificarea modulelor tematice:

  • Modulul I: 5 ore Utilizarea aplicatiei CONCRET (T-2ore, P-2ore, E-1ora)

  Timp estimativ alocat:  5 ore „face to face”: 2 ore „teorie”, 2 ore „teme practice”, 1ora ”evaluare”

  Modulul 1: Utilizarea aplicatiei CONCRET

  proiecte

  Tema centrala

  Rezultate vizate

   

   

  Utilizarea aplicatiei CONCRET

  Competente în utilizarea aplicatiei:

  -lansarea aplicatiei

  -autentificarea în aplicatie

  -folosirea ecranelor, butoanelor si a optiuniloe de navigare

   

  • Modulul II: 5 ore Scenarii de utilizare (T-2ore, P-2ore, E-1ora)

  Timp estimativ alocat:  5 ore „face to face”: 2 ore „teorie”, 2 ore „teme practice”, 1ora ”evaluare”

  Modulul II: Scenarii de utilizare

  Tema centrala

  Rezultate vizate

   

   

  Scenarii de utilizare

  Competente în folosirea scenariilor:

  -consultarea programelor de formare

  -înscrierea la programe de formare

  -vizualizarea rezultatelor la evaluare

  -calcularea creditelor profesionale transferabile

  -introducerea nevoilor de formare

   

   

  • Modulul III: 4 ore Exercitii practice (P-3ore, E-1ora)

  Timp estimativ alocat:  4 ore „face to face”: 3 ore „teme practice”, 1ora ”evaluare”

  Modulul III: Exercitii practice în cadrul aplicatiei CONCRET

  Tema centrala

  Rezultate vizate

   

   

  Exercitii practice în cadrul aplicatiei CONCRET

  -autentificarea în aplicatie

  -vizualizarea datelor personale

  -calcularea creditelor profesionale transferabile

  -consultare oferta de programe

  -adaugarea cererilor de înscriere

  -verificare rezultate la evaluare

  -nevoi de formare

  -consultare rapoarte

   

  Scopul general:

  Imbunatatirea managementului si a calitatii programelor de formare continua pentru personalul din învatamântul preuniversitar si fundamentarea politicilor si strategiilor educationale în domeniu.

   

  Competente vizate:

  • Evidenta si gestiunea formarii continue a personalului didactic din învatamântul preuniversitar: o banca nationala de date pentru gestiunea formarii continue a personalului didactic;
  • Evidenta si gestiunea furnizorilor care au programe de formare continua acreditate pentru resursele umane din educatie si formare profesionala, care sa permita si introducerea periodica a absolventilor de cursuri de formare continua/furnizor acreditat, precum si a numarului de credite obtinute.
  • Generarea de rapoarte si statistici necesare fundamentarii de studii de diagnoza si prognoza în domeniul formarii continue a personalului didactic.

   

  • Modulul IV: 2 ore Evaluare finala

   

  Strategii si activitati propuse:

  • Expuneri
  • Dezbateri
  • Prezentari video
  • Activitati experimentale de formare a deprinderilor practice în cadrul aplicatiei
  • Elaborare de portofolii individuale si de grup pentru dezvoltarea capacitatilor de a utiliza aplicatia CONCRET
  • Evaluare stagiu

  Rezultate:

  • Portofoliul cuprinzând toate contributiile participantilor;
  • Aplicatii practice

  Calendarul programului:  anul scolar 2017 - 2018

  Modalitati de evaluare a participantilor:      

  Procesul de evaluare cuprinde doua etape:

  • evaluarea de la sfârsitul cursului, se realizeaza dupa 4 ore de formare directa si 7 ore de teme practice. Aceasta consta în  evaluarea portofoliului pe care cadrul didactic participant la stagiul de formare l-a realizat în timpul temelor practice si aplicarea unui chestionar care vizeaza impactul cursului asupra cursantului.
  • evaluarea de impact, se face la sfârsitul anului scolar si se desfasoara prin chestionare aplicate pe esantioane profesori implicati în proiect si care au utilizat aplicatia CONCRET.

  Modul de certificare a participantilorAdeverinta de participare

  Institutii colaboratoare/parteneri: Softwin, ISJ Brasov

   

  1. RESURSE UMANE

   

  Nr. crt.

  Formatori implicati

  Functia

  Nivel de pregatire

  1.

  Daniela Stoian

  Profesor  metodist – Casa Corpului Didactic Brasov

  studii superioare

  2.

  Craciun Mirela

  Informatician - Casa Corpului Didactic Brasov

  studii superioare

   

  Coordonator curs: Stoian Daniela

   

  1. CRITERII ECONOMICE

   

  Numar de cursanti planificati: 50 cursanti

  Numar de ore/zile de formare: Programul se va derula pe parcursul a 4 sesiuni de formare. Pentru a asigura continuitatea logica a derularii fiecarui modul tematic, fiecare sesiune de formare are alocate 3/4 ore, fapt ce contribuie la o repartizare eficienta a continuturilor tematice.

  În a patra sesiune se va realiza evaluarea finala a întregului program de formare pe parcursul a 2 ore.

  Costul programului/al activitatii: Costurile sunt estimate pentru 2 grupe de 25 de participanti si 1 formator si reprezinta 0 lei

  Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant:  0 lei.

  Ultima modificare Luni, 04 Septembrie 2017 14:05
  © 2017 Casa Corpului Didactic Brasov. Toate drepturile rezervate.

  Please publish modules in offcanvas position.