Joi, 12 Septembrie 2019 13:24

  Abordare metodica pentru activitate integrata in invatamantul primar

  Scris de

  ABORDARE METODICA PENTRU ACTIVITATE INTEGRATA IN INVATAMANTUL PRIMAR

  1. CRITERII CURRICULARE

  Tipul programului:

  Program de dezvoltare profesionala, conform art.244 alin. (5) lit. a), b) si c) din Legea nr.1/2011, categoria 1, 60 ore, acreditat OMEN nr. 3088/16.01.2019 pagina 3, pozitia 14, 15 credite profesionale transferabile

   

  Public tinta vizat:

  Personal didactic de predare din invatamantul primar

   

  Justificare:

  In societatea actuala se contureaza necesitatea transformarii sistemelor educationale care la nivel mondial se confrunta cu abilitatile si deprinderile de manipulare rapida a informatiei. Invatamantul clasic, rigid, traditional bazat pe memorizare mecanica isi pierde valabilitatea si trebuie sa devina un invatamant modern, creativ si inteligent, participativ si colaborativ, in care invatarea nu mai este rezultatul exclusiv al demersurilor profesorului. Profesorul si elevul sunt parteneri, coopereaza intr-un proces cognitiv complex si o activitate sociala intra si inter-personala care devine greu de observat, de cuantificat si de masurat. Tratarea diferentiata a elevilor si abordarea integrata a cunoasterii devin obligatorii, iar reusita predarii integrate a continuturilor tine in mare masura de gradul de structurare a continutului proiectat, intr-o viziune unitara cu anumite finalitati. Invatarea intr-o maniera cat mai fireasca, naturala pe de-o parte si, pe de alta parte, invatarea conform unei structuri riguroase sunt extreme care trebuie sa coexiste in curriculum-ul integrat. De retinut este faptul ca elevii trebuie sa invete intr-o maniera integrata, fiecare etapa de dezvoltare fiind strans legata de alta etapa.

  Activitatile integrate sunt oportune in acest sens, prin ele aducandu-se un plus de lejeritate si mai multa coerenta procesului de predare-invatare, cu accent deosebit pe lucrul in echipa ca metoda de baza a acestui proces.

  Abordarea integrata a activitatilor promoveaza invatarea centrata pe elev, acesta beneficiind de :

  • mai multa libertate de actiune
  • posibilitati de a se manifesta natural
  • oportunitati de a se implica in pregatirea activitatilor cautand si aducand diferite materiale
  • sporirea increderii in propriile posibilitati, devenind capabili sa indeplineasca sarcinile alese sau incredintate
  • educarea capacitatii de a colabora, de a lucra in grup, de a ajuta

   

  Avand in vedere schimbarile care se produc in societatea contemporana, ritmul fara precedent de acumulare a experientei umane, “explozia informationala”, prioritare nu sunt informatiile pe care le pot achizitiona elevii, ci capacitatile cu valente formative, competentele, care sa le permita sa faca fata necesitatilor actuale si viitoare ale societatii. Formarea acestor competente sunt responsabilitatea cadrelor didactice.

  Procesul instructiv-educativ desfasurat in unitatile de invatamant permite punerea in valoare a propriei experiente didactice, prin activitati educative cu caracter integrat si cu o abordare complexa a continuturilor. Se impune ca activitatile educationale sa fie creative, interdisciplinare, complexe, sa-i stimuleze pe copii in vederea asimilarii informatiilor.

  Programul de formare propus de Casa Corpului Didactic Brasov este centrat pe formarea la elevi a competentelor transferabile. Efectele abordarii integrate si interdisciplinare a cunoasterii, la nivelul elevilor, se vor urmari in zona competentelor de comunicare, intercunoastere, autocunoastere, asumarea rolurilor in echipa, formarea comportamentului prosocial.

  In acest sens sunt necesare transformari in demersul de concepere a traseului strategic prin raportare la tipul de invatare promovat, la specificul organizarii experientelor de invatare intr-un context larg, global promovat de perspectivele noi de integrare curriculara.

   

  Durata: 60 ore de formare

  Locul de desfasurare a programului: Casa Corpului Didactic Brasov sau locatiile acreditate

  Curriculumul programului:

  Competente vizate:

  • Aplicarea strategiilor de comunicare didactica, pedagogica si educationala
  • Diversificarea metodelor educationale ca rezultat al cresterii calitatii resurselor umane
  • Organizarea activitatilor extracurriculare cu participarea comunitatii locale si a parintilor
  • Valorizarea mediului educational pentru incurajarea invatarii prin cooperare
  • Abordarea integrata a curriculumului respectand treptele integrarii
  • Realizarea documentelor specifice predarii integrate
  • Identificarea avantajelor invatarii centrate pe competente

   

  Planificarea modulelor

  Continuturi

  Nr.

  ore

  MODUL I : ORGANIZAREA INTERDISCIPLINARA A PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV

  I.1. Interdisciplinaritate. Curriculum integrat

  I.2. Documente specifice predarii interdisciplinare

  19 ore

  MODUL II: METODICA PREDARII LIMBII SI LITERATURII ROMANE   

   

  II.1. Reforma curriculara si implicatiile ei  in didactica specifica comunicarii in limba romana

  II.2.Elemente de didactica limbii si literaturii romane

  II.3.Evaluarea competentelor

  19 ore

  MODUL III: METODICA PREDARII MATEMATICII

   

  III.1.Metodologia didactica a predarii continuturilor programelor claselor I-IV

  III.2. Specificul predarii matematicii si stiintelor naturii in ciclul primar

  19 ore

  Evaluare finala: 3 ore

   

  Strategii si activitati propuse:

  • activitati interactive de tip brainstorming
  • focus-grup, lucru in echipa
  • dialog-dezbatere
  • activitati practice
  • portofolii tematice

   

  Rezultate: 

  Portofoliul cursantului cuprinde:

  • Portofoliul cuprinzand toate contributiile participantilor;
  • Referate;
  • Fise de lucru pe baza grilelor de evaluare

   

  Calendarul programului: trimestrul IV din anul 2019 si trimestrul I din anul 2020

   

  Modalitati de evaluare a participantilor:

  Evaluarea finala consta in completarea unor fise de interevaluare, autoevaluare si o evaluare din partea formatorilor in urma prezentarii portofoliului in sedinta publica.

  Se va tine cont de:

  • gradul de implicare in realizarea produselor finale;
  • colaborarea in cadrul grupurilor de lucru;
  • aprecierea exprimata de catre ceilalti participanti;
  • autoaprecierea;
  • corectitudinea solutionarii cazului si a reprezentarii grafice;
  • corectitudinea tehnoredactarii portofoliului.

   

  Modul de certificare a participantilor: Atestat de formare continua MEN

  Institutii colaboratoare/parteneri: Inspectoratul Scolar Judetean Brasov

   

  1. RESURSE UMANE

   

  Nr. crt.

  Formatori implicati

  Specializare

  Nivel de pregatire

  Documente justificative privind calitatea de formator

  1.

  Dragu Mihaela

  profesor limba si literatura romana

  studii superioare

  -certificat de formator recunoscut de MEN

  -acreditarea ca formator prin OMEN nr.3088/16.01.2019, in cadrul echipei de formatori a programului de formare mai sus mentionat

  2.

  Freund Brenciu Gabriela Nicoleta

  profesor matematica

  studii superioare

  -certificat de formator recunoscut de MEN

  -acreditarea ca formator prin OMEN nr.3088/16.01.2019, in cadrul echipei de formatori a programului de formare mai sus mentionat

  3.

  Minecuta Elisabeta Maria

  profesor invatamant primar

  studii superioare

  -certificat de formator recunoscut de MEN

  -acreditarea ca formator prin OMEN nr.3088/16.01.2019, in cadrul echipei de formatori a programului de formare mai sus mentionat

  4.

  Varzaru Mariana-Camelia

  profesor invatamant primar

  studii superioare

  certificat de formator recunoscut de MEN

  -acreditarea ca formator prin OMEN nr.3088/16.01.2019, in cadrul echipei de formatori a programului de formare mai sus mentionat

   

  Coordonator program: Dragu Mihaela

   

  1. CRITERII ECONOMICE

  Numar de cursanti planificati: 100 cursanti

  Numar de ore/zile de formare:

  Programul se va derula pe parcursul a 12 sesiuni de formare. Pentru a asigura continuitatea logica a derularii fiecarui modul tematic, fiecare sesiune de formare are alocate 5 sau 6 ore, fapt ce contribuie la o repartizare eficienta a continuturilor tematice. In a 13- a sesiune se va realiza evaluarea finala a intregului program de formare pe parcursul a 3 ore.

  Costul programului/al activitatii:

  Costurile sunt estimate pentru 4 grupe de 25 de participanti si 1 formator si reprezinta 26.564 lei.

  Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 4,43 lei

  © 2017 Casa Corpului Didactic Brasov. Toate drepturile rezervate.

  Please publish modules in offcanvas position.