Luni, 01 Octombrie 2018 14:56

  Utilizarea avansata a instrumentelor T.I.C.

  Scris de
  1. CRITERII CURRICULARE

  Denumirea programului:

  Program Disciplinar/modular realizat prin stagii nondisciplinare - modul lung, 89 ore, acreditat MEN-DGÎSSEP, prin OMEN nr. 3019/08.01.2018 pagina 5 pozitia 22 – 22 credite profesionale transferabile

  Public tinta vizat:

  Personal didactic de predare, personal didactic auxiliar din învatamântul preuniversitar si personal de conducere, de îndrumare si control

  Justificare:

  Societatea informationala contemporana reprezinta o permanenta si inedita provocare pentru actul educational care nu mai este considerat a fi efectul demersurilor si muncii de la catedra, ci rodul interactiunii elevilor cu calculatorul si al colaborarii cu profesorul. Ritmul din ce în ce mai alert, marcat de necesitatea cunoasterii rapide, complete si corecte a realitatii înconjuratoare, necesita ca luarea deciziilor sa fie facuta ferm, oportun si competent. Aceasta duce inevitabil, la cresterea volumului de informatii ce trebuie analizat, la necesitatea stocarii si prelucrarii acesteia cu ajutorul tehnologiile digitale integrate deplin „în serviciul educatiei” la toate nivelurile sistemului scolar. Actorii educationali trebuie sa fie formati pentru a face fata schimbarii, incertitudinii si inovarii. Complexitatea crescuta a scolilor si mediilor de învatare de astazi sugereaza nevoia realizarii într-o noua maniere a activitatilor educationale.

  Necesitatea continuarii pregatirii în domeniu, dar si o oferta curriculara mai variata devine utila în etapa actuala. Aceasta permite diferentierea parcursurilor de formare continua potrivit cerintelor de dezvoltare personala ale fiecarui cadru didactic.

  Utilitatea aplicatiilor de tip software este evidentiata de feedback-ul obtinut în ultimii ani, din analizele cerintelor de formare dezvoltate de diferite programe si proiecte derulate sub egida MEN, precum si din rezultatele obtinute în urma implementsrii proiectului POSDRU/87/1.3/S/62979 „Scoala – membru activ al societatii informationale” derulat de Unitatea de Management al Proiectelor cu Finantarea Externa în parteneriat cu SIVECO si Milenium Design Group.

  Programul de formare propus de Casa Corpului Didactic Braaov în urma adresei  MENCS nr.1091/28.11.2016  urmareste sa asigure o vizibilitate crescuta a competentelor în conformitate cu obiectivul general al Strategiei educatiei si formarii profesionale din România pentru perioada 2016-2020: „dezvoltarea unui sistem de educatie si formare profesionala adaptat cerintelor pietei muncii si nevoilor beneficiarilor directi” si sa continue dezvoltarea parcursului profesional al cadrelor didactice din cadrul programului de formare „Utilizarea avansata a instrumentelor TIC” elaborat ca urmare a  proiectului „Scoala – membru activ al societatii informationale”.

  În strânsa legatura cu competenta digitala conceptul de e-learning valorifica în plan didactic un instrument real de îmbunatatire a activitatii practicianului în conditiile racordarii la rezulatele cercetarilor curente din domeniul educational. Programul structurat în 4 module reflecta modelul de proiectare curriculara centrat pe competente, ceea ce poate asigura o mai mare eficienta a proceselor de predare-învatare-evaluare legate de utilizarea avansata a tehnologiei informatiei si comunicarii.

  Utilizarea noilor tehnologii face parte din competentele secolului XXI (21st Century Skills), alaturi de comunicare, gândire critica, rezolvare de probleme ai colaborare cu un grad ridicat de operabilitate profesionala. Din perspectiva carierei didactice, accentul este pus pe interactiune, pe dinamica si reflexivitate în conformitate cu documentele Comisiei Europene privitoare la Principiile Europene Comune referitoare la Formarea Cadrelor Didactice.

  Durata: 89 ore de formare

  Curriculumul programului:

  Planificarea pe stagii/module tematice

  Cursul Utilizarea avansate a instrumentelor TIC are o structura modulara, fiind organizat în patru module principale si anume:

  Modul 1. „RESURSELE DIGITALE ÎN ACTIVITATEA DIDACTIC? însumând 21,5 ore de formare  „fata –în - fata”  

  Pe activitati în cadrul modulului orele sunt repartizate astfel:

  • Activitati directe: teorie – 6 ore, aplicatii practice - 14 ore, evaluare -1,5 ore

  Modul 2.  „UTILIZAREA TIC PENTRU OPTIMIZAREA PROCESULUI EDUCATIONAL însumând 21,5 ore de formare  „fata –în - fata” 

  Pe activitati în cadrul modulului orele sunt repartizate astfel:

  • Activitati directe: teorie – 6 ore, aplicatii practice - 14 ore, evaluare -1,5 ore

  Modul 3. „INSTRUMENTE DE COMUNICARE” însumând 21,5 ore de formare  „fata –în - fata” 

  Pe activitati în cadrul modulului orele sunt repartizate astfel:

  • Activitati directe: teorie – 6 ore, aplicatii practice - 14 ore, evaluare -1,5 ore

  Modul 4. „ PLATFORME PENTRU EVALUARE” însumând 21,5 ore de formare  „fata –în - fata” 

  Pe activitati în cadrul modulului orele sunt repartizate astfel:

  • Activitati directe: teorie – 6 ore, aplicatii practice - 14 ore, evaluare -1,5 ore

  Evaluare finala: 3 ore

   

  Scop general:

  Dezvoltarea competentelor de exploatare eficienta a instrumentelor, practicilor, sistemele simbolice oferite de tehnologia digitala în vederea utilizarii acestora în propria activitate, prin exploatarea posibilitatilor creative; integrarea resurselor multimedia în curriculum-ul concret implementat la clasa; includerea de actiuni investigative si de experimentare virtuala, în activitatea didactica.

   

  Obiective specifice:

  Dupa parcurgerea stagiului participantii vor fi capabili :

  • Sa identifice motivatia pentru care este necesara utilizarea TIC în educatie
  • Sa identifice instrumente TIC specifice disciplinei
  • Sa dezvolte competente apartinând tehnologiei informatiei si comunicatiei în contexte mono - si trans-disciplinare
  • Sa analizeze factorii favorizanti si blocanti ai învatarii prin TIC în scopul identificarii de solutii pentru eficientizarea procesului de predare-învatare-evaluare
  • Sa promoveze metodele si mijloacele de utilizare TIC adecvate la specificul disciplinei, în procesul de predare-învatare-evaluare
  • Sa utilizeze softul educational pentru învtaare interactiva, simulari si operatii cu continut stiintific
  • Sa valorifice elementele multimedia ca suport pentru accesibilizarea continutului si pentru diversificarea metodelor de instruire
  • Sa aplice strategii deschise, flexibile, putin structurate pentru constructia activa a cunostintelor si introducerea materialelor digitale personalizate

   

  Rezultate:

  • Portofoliul cuprinzând toate contributiile participantilor;
  • Proiecte de lectii;
  • Referate;
  • Fise de lucru pe baza grilelor de evaluare

   

  Calendarul programului:  an scolar 2017 - 2018

  Modalitati de evaluare a participantilor:        

  Modalitati de examinare

  Pondere în nota finala, % {Total=100%}

  - test grila 

  20%

  - test practic

  20%

  - lucrare practica finala

  50%

  - alte activitati: teme sau proiecte individuale/ de grup

  10%

   

  Modul de certificare a participantilor:  Atestat de formare continua MEN

   

  1. RESURSE UMANE

  Nr. crt.

  Formatori implicati

  Functia

  Nivel de pregatire

  1.

  Silvia Bâtca

  Profesor  - Liceul Teoretic Codlea

  studii superioare

  2.

  Paul Potârniche

  Informatician – Colegiul Nicolae Titulescu Brasov

  studii superioare

  3.

  Viorica Sibechi

  Director Colegiul Tehnic „Ion Mehedinti” Codlea

  studii superioare

   

  1. CRITERII ECONOMICE

  Numar de cursanti planificati: 100 cursanti

  Numar de ore/zile de formare: Programul se va derula pe parcursul a 16 sesiuni de formare. Pentru a asigura continuitatea logica a derularii fiecarui modul tematic, fiecare sesiune de formare are alocate 6 ore, fapt ce contribuie la o repartizare eficienta a continuturilor tematice. În a 17- a sesiune se va realiza evaluarea finala a întregului program de formare pe parcursul a 3 ore.

  Ultima modificare Luni, 22 Octombrie 2018 16:22
  © 2017 Casa Corpului Didactic Brasov. Toate drepturile rezervate.

  Please publish modules in offcanvas position.