Vineri, 16 Februarie 2018 14:55

  Educatie incluziva

  Scris de
  1. CRITERII CURRICULARE

  Denumirea programului:

  Program Disciplinar/modular realizat prin stagii nondisciplinare - modul lung, 89 ore, acreditat MEN-DGÎSSEP, prin OMEN nr. 3019/08.01.2018 pagina 2 pozitia 11 – 22 credite profesionale transferabile

  Public tinta vizat:

  Personal didactic de predare, personal didactic auxiliar din învatamântul preuniversitar si personal de conducere, de îndrumare si control

  Justificare:

  Practicienii din educatie înteleg ca sistemul de învatamânt contemporan se îndreapta în directia educatiei inclusive aparuta ca raspuns la neajunsurile educatiei integrate, care nu a reusit sa împiedice marginalizarea copiilor care prezentau diferente fata de “norma” generala a populatiei scolare.
        La Conferinta Mondiala “Educatia pentru toti; satisfacerea nevoilor de baza ale învatarii”, de la Jomtiem – Thailanda, 1990,  s-a elaborat o noua strategie a educatiei,   fundamentata pe paradigma “educatia pentru toti”, iar „educatia incluziva” a devenit parte integranta a educatiei pentru toti  bazându-se pe principiul incluziunii care este mai cuprinzator decât cel al integrarii.
      Astfel,  incluziunea si “educatia incluziva pun accentul pe necesitatea ca sistemul educational si scolile/gradinitele sa se schimbe si sa se adapteze continuu pentru a raspunde diversitatii copiilor si nevoilor ce decurg din acestea. 
      În Declaratia de la Salamanca  (1994) se stipuleaza: ”Principiul fundamental al scolii incluzive este ca toti copiii trebuie sa învete împreuna , oricând acest lucru este posibil, indiferent de dificultatile pe care acestia le pot avea sau de diferentele care pot exista între ei”
  În contextul actual national, educatia incluzia devine tipul de educatie responsabil de asigurarea dreptului la educatie al tuturor copiilor,  fara nici o discriminare si, mai ales, de asigurarea  unei educatii de calitate

  Educatia incluziva este vitala, în cazul în care dorim copii cu mintea deschisa, fara prejudecati si cu abilittai de gândire critica bine dezvoltate iar scopul scolii obitnuite se transforma pentru a putea raspunde unei diversitati mai mari de copii, în speta copiilor marginalizati, defavorizati si/sau exclusi de la educatie. Promovarea conceptului de educatie incluziva presupune un proces permanent de îmbunatatire a institutiei scolare având ca scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a mentine participarea la procesul de învatare a tuturor elevilor din cadrul unei comunitati si accentueaza necesitatea dezvoltarii scolii, pentru a oferi acces neconditionat si a raspunde adecvat nevoilor educationale diferite ale tuturor copiilor, astfel încât sa armonizeze diferentele de învatare, diferentele între grade de reusita scolara, sa asigure o educatie eficenta pentru toti. (Vrasmas, T., 2001).

  Propus de Casa Corpului Didactic Brasov, în calitate de potential furnizor, programul de formare continua „Educatie incluziva” adresat personalului didactic din învatamântul preuniversitar reprezinta o modalitate de corelare a strategiilor nationale de dezvoltare ale învatamântului cu necesitatea profesionalizarii carierei didactice. Promovarea conceptelor de educatie incluziva, educatie interculturala, multiculturalitate, democratie, toleranta, libertate, contribuie în mod real la dezvoltarea capitalului uman din educatie, la asigurarea oportunitatilor egale de învatare pe tot parcursul vietii, la realizarea societatii bazate pe cunoastere. Acestea fac vizibila legatura între prioritatile comunitatilor dezavantajate si prioritatile europene în domeniul educatiei.

  Durata: 89 ore de formare

  Curriculumul programului:

  Planificarea pe stagii/module tematice

  Cursul Educatie incluziva are o structura modulara, fiind organizat în patru module principale si anume:

  Modul 1. „EDUCATIA  INCLUZIVA SI  DIZABILITATEA însumând 21,5 ore de formare  „fata –în - fata”  

  Pe activitati în cadrul modulului orele sunt repartizate astfel:

  • Activitati directe: teorie – 6 ore, aplicatii practice - 14 ore, evaluare -1,5 ore

  Modul 2.ABORDAREA CERINTELOR EDUCATIVE SPECIALE ÎN SCOALA /GRADINITA însumând 21,5 ore de formare  „fata –în - fata” 

  Pe activitatii în cadrul modulului orele sunt repartizate astfel:

  • Activitati directe: teorie – 6 ore, aplica?ii practice - 14 ore, evaluare -1,5 ore

  Modul 3. „DEMERSURI PRACTICE PENTRU CONSILIEREA PARINTILOR

   CU COPIII  CU CES însumând 21,5 ore de formare  „fata –în - fata” 

  Pe activitati în cadrul modulului orele sunt repartizate astfel:

  • Activitatii directe: teorie – 6 ore, aplicatii practice - 14 ore, evaluare -1,5 ore

  Modul 4 .„PROVOCARI LA VÂRSTA SCOLARA SI ADOLESCENTA însumând 21,5 ore de formare  „fata –în - fata” 

  Pe activitati în cadrul modulului orele sunt repartizate astfel:

  • Activitati directe: teorie – 6 ore, aplicatii practice - 14 ore, evaluare -1,5 ore

  Evaluare finala: 3 ore

   

  Scop general:

  Dezvoltarea unei  strategii educationale ce vizeaza îmbunatatirea accesului la educatie pentru grupurile dezavantajate în scopul facilitarii succesului scolar si stimularea parcurgerii unei rute scolare ascendente prin crearea oportunitatilor de învatare pe tot parcursul vietii

  Obiective specifice:

  Dupa parcurgerea stagiului participantii vor fi capabili :

  • Sa demonstreze ca înteleg conceptele, filozofia si practicile educatiei incluzive
  • Sa listeze comportamentele observabile în managementul continuturilor, al problemelor disciplinare si al relatiilor interpersonale
  • Sa utilizeze tehnici de lucru activ-participative
  • Sa adapteze managementul clasei si modul de predare în functie de nevoile individuale ale elevilor cu CES
  • Sa întocmeasca PIP-uri în functie de nevoile speciale ale elevilor
  • Sa motiveze elevii în rezolvarea unor sarcini în functie de particularitati
  • Sa realizeze o proiectare care sa promoveze interculturalitatea
  • Sa identifice etape în realizarea unui proiect didactic cu strategii activ participative pentru elevii cu cerinte educationale specifice
  • Sa flexibilizeze curriculum-ul în functie de cerintele comunitatii educationale

   

  Rezultate:

  • Portofoliul cuprinzând toate contributiile participantilor;
  • Proiecte de lectii;
  • Referate;
  • Fise de lucru pe baza grilelor de evaluare

   

  Calendarul programului:  an scolar 2018 - 2019

  Modalitati de evaluare a participantilor:        

  Modalitati de examinare

  Pondere în nota finala, % {Total=100%}

  - test grila 

  20%

  - prezentare portofoliu

  70%

  - alte activitati: teme sau proiecte individuale/ de grup

  10%

   

  Modul de certificare a participantilor:  Atestat de formare continua MEN

   

  1. RESURSE UMANE

  Nr. crt.

  Formatori implicati

  Functia

  Nivel de pregatire

  1.

  Florescu Carmen

  Consilier Scolar - CJRAE Brasov

  studii superioare

  2.

  Mares Monica

  Profesor învatamânt primar  - Scoala gimnaziala nr.19 Brasov

  studii superioare

  3.

  Paul Georgeta Gabi

  Profesor psiholog  - Scoala gimnaziala nr.19 Brasov

  studii superioare

  4.

  Schiller Monica Dorina

  Profesor - Colegiul National de Informatica „Grigore Moisil” Brasov

  studii superioare

  5.

  Varzaru Mariana Camelia

  Profesor învatamânt primar  - Scoala gimnaziala nr.25 Brasov

  studii superioare

   

  1. CRITERII ECONOMICE

  Numar de cursanti planificati: 400 cursanti /an

  Numar de ore/zile de formare: Programul se va derula pe parcursul a 16 sesiuni de formare. Pentru a asigura continuitatea logica a derularii fiecarui modul tematic, fiecare sesiune de formare are alocate 6 ore, fapt ce contribuie la o repartizare eficienta a continuturilor tematice. În a 17- a sesiune se va realiza evaluarea finala a întregului program de formare pe parcursul a 3 ore.

  Ultima modificare Miercuri, 14 Martie 2018 11:58
  © 2017 Casa Corpului Didactic Brasov. Toate drepturile rezervate.

  Please publish modules in offcanvas position.