Vineri, 01 Septembrie 2017 13:53

  Proiecte europene pentru parteneriate si mobilitati

  Scris de
  1. CRITERII CURRICULARE

  Tipul programului:

  Program Disciplinar/modular (60 ore), prin stagii non disciplinare – modul mediu, categoria 3, acreditat OMEN nr. 4.586/09.08.2017 -  15 credite profesionale transferabile

  Public tinta vizat:

  Personal didactic de predare, personal didactic auxiliar din învatamântul preuniversitar si personal de conducere, de îndrumare si control

  Justificare:

  Strategia Europa 2020 transpusa prin obiective nationale are în vedere îmbunatatirea perspectivelor educationale si ridicarea calitatii procesului de învatare pe tot parcursul vietii. Provocarea este de a oferi oportunitati de învatare caracterizate prin flexibilitate,  înalta calitate, excelenta si implicarea deplina a autoritatilor locale, parteneri sociali, societatea civila si institutiile care furnizeza educatie. Dezvoltarea în rândul cadrelor didactice a unor competente care sa duca la finalizarea  cu succes a unor proiecte de tip european contribuie în mod decisiv la atingerea obiectivelor propuse de România în domeniul educatiei adultilor.

  Prin programul de formare continua „ Proiecte europene pentru parteneriate si mobiltati ”, Casa Corpului Didactic Brasov îsi propune sa deruleze un program educational care sa contribuie la aparitia unor schimbari notabile în managementul unitatilor scolare si în formarea continua a cadrelor didactice din învatamântul preuniversitar. Activitatile abordate urmaresc cresterea calitatii învatamântului preuniversitar, consolidarea dimensiunii europene a educatiei, dezvoltarea continutului inovator al practicii de învatare prin proiecte viabile. De asemenea activitatile desfasurate corespund necesitatilor de formare continua a cadrelor didactice si standardelor profesionale ale personalului didactic din învatamântul preuniversitar

  Obiectivul principal este reprezentat de  însusirea de catre formabili a cunostintelor despre initierea, derularea si reusita unui proiect european prin încurajarea creativitatii didactice si adecvarea demersurilor didactice la particularitatile elevilor. Pregatirea cadrelor didactice în vederea formarii competentelor manageriale si de proiect are loc prin comutarea accentului de la cunostintele teoretice la cele practice, prin legarea abilitatilor dobândite anterior de continutul curricular si dinamica proiectelor pentru parteneriate si mobilitati.

  Durata: 60 ore de formare

  Curriculumul programului:

   

  PLANUL CADRU DE FORMARE

  CONTINUTURI

  1. Oportunitati de finantare si notiuni fundamentale despre programul ERASMUS +

  1.1.Etapele proiectului Erasmus+

  1.2.Simulare scriere candidatura

  Material de documentare pentru scrierea proiectelor

  1.3.Managementul echipei de proiect

  2. Scrierea propunerilor de finantare si implementarea proiectelor ERASMUS+

  2.1.1.Planul DEOR (Diseminarea si exploatarea rezultatelor)

  2.1.2.Ghid de completare aplicatia KA1 si aplicatia KA2

  2.1.3.Ghid de completare aplicatia pentru proiecte VET

  2.2.Ghid de completare aplicatia KA1 si aplicatia KA2

  2.3.Ghid de completare aplicatia pentru proiecte VET

  3. Asigurarea cresterii calitatii proiectelor  ERASMUS+ prin eficientizarea managementului financiar si managementului resurselor umane

  3.1.Managementul financiar al proiectelor

  3.2.Managementul procesului de achizitii publice

  3.3.Managementul resurselor umane

  Evaluare finala: 3 ore

  Scop general:

  Dezvoltarea si perfectionarea abilitatilor de implementare a activitatilor formative de tip european prin implicarea în acesarea proiectelor pentru parteneriate si mobilitati în vederea atingerii unor standarde europene a calitatii educatiei din învatamântul preuniversitar

   

  Obiective specifice

   

  • Sa elaboreze un proiect cu strategii activ participative si activitati corect formulate
  • Sa coreleze obiectivele stabilite pentru propriul proiect cu obiectivele ample ale programului operational E+
  • Sa determine si sa descrie profilul partenerilor din proiect
  • Sa identifice si sa detalieze profilul diferitilor stakeholderi (beneficiari) ai proiectului
  • Sa existe o corelatie adecvata între proiectul propus si caracteristicile specifice mediului scolar în care se implementeaza programul si ale populatiei scolare beneficiare
  • Sa îndeplineasca cerintele metodologice specifice proceselor de planificare, implementare si evaluare a proiectelor de tip european

   

  Strategii si activitati propuse:

  • activitati interactive de tip brainstorming
  • focus-grup, lucru în echipa
  • dialog-dezbatere
  • activitati practice
  • portofolii tematice

   

  Rezultate: 

  • Portofoliul cursantului cuprinde:
  • Portofoliul cuprinzând toate contributiile participantilor;
  • Referate;
  • Fise de lucru pe baza grilelor de evaluare

   

  Calendarul programului: Trimestrele I si II din anul scolar 2017-2018

   

   

  Modalitati de evaluare a participantilor:

  Evaluarea finala consta în completarea unor fise de interevaluare, autoevaluare si o evaluare din partea formatorilor în urma prezentarii portofoliului în sedinta publica.

  Se va tine cont de:

  • gradul de implicare în realizarea produselor finale;
  • colaborarea în cadrul grupurilor de lucru;
  • aprecierea exprimata de catre ceilalti participanti;
  • autoaprecierea;
  • corectitudinea solutionarii cazului si a reprezentarii grafice;
  • corectitudinea tehnoredactarii portofoliului.

   

  Modul de certificare a participantilor: Atestat de formare continua MEN

  Institutii colaboratoare/parteneri: Inspectoratul Scolar Judetean Brasov

  1. RESURSE UMANE

  Nr. crt.

  Formatori implicati

  Modulul

  Nivel de pregatire

  1.

  Antal Annamaria

  Cioceanu Silviana Elena

  Craciun Mirela

  Freund Brenciu Gabriela Nicoleta

  Mitrea Carmen Silvia

  Talaba Ioana Simona

  Oportunitati de finantare si notiuni fundamentale despre programul Erasmus +

  studii superioare

  2.

  Antal Annamaria

  Cioceanu Silviana Elena

  Craciun Mirela

  Freund Brenciu Gabriela Nicoleta

  Mitrea Carmen Silvia

  Talaba Ioana Simona

  Scrierea propunerilor de finantare si implementarea proiectelor Erasmus+

  studii superioare

  3.

  Antal Annamaria

  Cioceanu Silviana Elena

  Craciun Mirela

  Freund Brenciu Gabriela Nicoleta

  Mitrea Carmen Silvia

  Talaba Ioana Simona

  Asigurarea cresterii calitatii proiectelor Erasmus + prin eficientizarea managementului financiar si managementului resurselor umane

  studii superioare

   

  Coordonator program formare: Cioceanu Silviana Elena

   

  1. CRITERII ECONOMICE

  Numar de cursanti planificati: 100 cursanti

  Numar de ore/zile de formare:

  Programul se va derula pe parcursul a 10 sesiuni de formare. Pentru a asigura continuitatea logica a derularii fiecarui modul tematic, fiecare sesiune de formare are alocate 5 sau 6 ore, fapt ce contribuie la o repartizare eficienta a continuturilor tematice. În a 11- a sesiune se va realiza evaluarea finala a întregului program de formare pe parcursul a 3 ore.

  Costul programului/al activitatii:

  Costurile sunt estimate pentru 4 grupe de 25 de participanti si 1 formator si reprezinta 22.640 lei.

  Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,77 lei

  Ultima modificare Miercuri, 06 Septembrie 2017 09:34
  © 2017 Casa Corpului Didactic Brasov. Toate drepturile rezervate.

  Please publish modules in offcanvas position.