Luni, 04 Septembrie 2017 13:49

  Prevenirea consumului de droguri la adolescenti

  Scris de
  1. CRITERII CURRICULARE

  Tipul programului:

  Program Disciplinar/modular (40 ore), prin stagii non disciplinare – modul scurt, categoria 3, acreditat OMEN nr.3256/15.02.2017, 10 credite profesionale transferabile

  Public tinta vizat:

  Cadre didactice din sistemul preuniversitar: educatoare, învatatori, institutori, profesori, profesori din cabinetele de asistenta psihopedagogica.

  Justificare:

  Noua Strategie Nationala Antidrog pentru perioada 2013-2020 corespunde perioadei de implementare a Strategiei Uniunii Europene în domeniul drogurilor si include o noua abordare la nivel de politici nationale prin accentuarea importantei demersurilor evaluative si analitice, care se înscriu în contextul mai larg al atentiei pe care Uniunea Europeana o acorda cercetarii, rigurozitatii stiintifice, colaborarii cu mediul profesional si de învatamânt.

           În acest context derularea programului de formare propus abordeaza echilibrat si integrat strategiile care conduc la îmbunatatirea activitatilor de prevenire si asistenta selective implementate în scoala, familie, comunitate.

           Prin tematicile si exemplele abordate, fiecare cursant, are posibilitatea sa-si restructureze viziunea asupra pietei serviciilor educationale, generând anticiparea dinamicii, structurii, ritmului schimbarii si aplicarea celor mai potrivite masuri de prevenire a consumului de droguri în comunitatea scolara. Noua prevenire utilizeaza programe de instruire bazate pe abilitati sociale inteligibile, unde comportamentele sociale sunt introduse si exersate, ajutând astfel la cresterea rezistentei la presiunea catre consumul de droguri.

           Scopul acestei abordari este de a dota adolescentii cu aptitudini specifice si cu resursele de care au nevoie pentru a rezista influentelor sociale si de a întelege corect cunostintele despre droguri si efectele lor adverse asupra sanatatii.

           Respectându-se principiul colaborarii, programul de formare Prevenirea Consumului de Droguri la Adolescenti este dezvoltat prin parteneriatul inter-institutional între Institutia Prefectului Judetului Brasov, Inspectoratul Scolar al Judetului Brasov, Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog al Judetului Brasov si Casa Corpului Didactic Brasov.

           Având drept obiectiv principal dezvoltarea competentelor interdisciplinare, pluridisciplinare si transdisciplinare ale personalului didactic, cu privire la implementarea noilor concepte din educatie, programul transmite cunostinte despre proiectarea, organizarea si evaluarea activitatilor didactice, precum si de management si comunicare în domeniul prevenirii consumului de droguri. De asemenea activitatile desfasurate corespund necesitatilor de formare continua a cadrelor didactice si standardelor profesionale ale personalului didactic din învatamântul preuniversitar

   

  Durata: 40 ore de formare

  Curriculumul programului:

   

  PLANUL CADRU DE FORMARE

  CONTINUTURI

  1. Introducere în proiectul „Necenzurat”, Informatii despre droguri:clasificare, descriere, efecte

  I. Importanta prevenirii(prevenirea în raport cu drogurile, definirea termenului „prevenire”, motive pentru a acorda prioritate prevenirii, obiectivele prevenirii)

  II. Istoricul si descrierea proiectului (ce este „Necenzurat”, efectele „Necenzurat”, documente specifice)

  III. Sfaturi pedagogice si memento-uri (stimularea si eficientizarea comunicarii în grupul de elevi, crearea unui mediu securizant în clasa, implicarea familiei)

  IV.Clasificare, descriere, efecte (definirea unor termeni, clasificarea drogurilor, principalele droguri si efectele lor)

  V. Definirea si exersarea conceptelor (modelul influentei sociale, abilitati de viata, factori de risc si de protectie)

  VI. Legislatie, sistemul de prevenire si asistenta din România

  2. Abilitati de viata Componenta parentala, Metode si tehnici specifice

   

  I. Stabilirea obiectivelor si luarea deciziilor (justificarea alegerii temei si explicarea termenilor specifici; obiectivele; sfaturi pentru predarea lectiei; momente si tehnici utilizate)

  II. Strategii pentru cresterea gradului de implicare a parintilor la activitatile scolare ale copiilor (obiective, principiile interventiei preventive centrate pe familie)

  III. Activitati cu parintii în „Necenzurat” (justificare, obiective, structura, metode si tehnici)

   

  I. Tipuri de proiecte de prevenire (proiecte universale, selective si indicate, prevenire primara, secundara si tertiara)

  II. Standarde minime de calitate ale proiectelor în scoala (principii de baza, descrierea problemei, Evaluarea necesitatilor/nevoilor de prevenire a consumului de droguri în mediul scolar, definirea grupului-tinta, mijloace de realizare, evaluarea)

  III. Etape de implementare  (analiza problemei, identificarea necesitatilor si prioritatilor, selectarea persoanelor care fac obiectul interventiei, analiza cererii existente, alegerea obiectivelor, metode si tehnici, planificarea interventiei, analiza resurselor materiale si umane existente, implementarea, evaluarea, feedback)

  IV. Relatia cu mass-media, relatia cu ONG-urile

  V. Sustinere, raspunsul la opozitie (influentarea grupurilor si a persoanelor interesate, modalitati de contracarare a presiunilor externe)

  3. Promovarea, planificarea, implementarea si evaluarea proiectelor specifice

  I. Tipuri de proiecte de prevenire (proiecte universale, selective si indicate, prevenire primara, secundara si tertiara)

  II. Standarde minime de calitate ale proiectelor în scoala (principii de baza, descrierea problemei, Evaluarea necesitatilor/nevoilor de prevenire a consumului de droguri în mediul scolar, definirea grupului-tinta, mijloace de realizare, evaluarea)

  III. Etape de implementare  (analiza problemei, identificarea necesitatilor si prioritatilor, selectarea persoanelor care fac obiectul interventiei, analiza cererii existente, alegerea obiectivelor, metode si tehnici, planificarea interventiei, analiza resurselor materiale si umane existente, implementarea, evaluarea, feedback)

  IV. Relatia cu mass-media, relatia cu ONG-urile

  V. Sustinere, raspunsul la opozitie (influentarea grupurilor si a persoanelor interesate, modalitati de contracarare a presiunilor externe)

  Evaluare finala: 3 ore

  Scop general:

  Pregatirea cadrelor didactice pentru formarea de abilitati de viata la adolescenti necesare luarii unor decizii informate, corecte si responsabile în scopul prevenirii consumului de tutun, alcool si droguri . Aplicarea modelului comprenhensiv al influentei sociale care evidentiaza si exerseaza atitudini si abilitati de a rezista fenomenului adictiilor.

   

  Obiective specifice:

   

  • Sa formeze abilitati de viata sanatoasa în cadrul activitatilor interactive
  • Sa evidentieze efectele si riscurile asupra sanatatii pe termen lung ale consumului de droguri
  • Sa identifice tehnici si strategii de sensibilizarea si în scopul evitarii consumului experimental/recreational de droguri
  • Sa utilizeze transferul de informatii adresat parintilor care sa sprijine prevenirea consumului de droguri în scoli
  • Sa abordeze sistemic si integrat fenomenul consumului de droguri în contextul altor fenomene sociale
  • Sa elaboreze programe de prevenire a consumului de droguri, adaptate nevoilor populatiei scolare
  • Sa existe o corelatie adecvata între proiectul propus si caracteristicile specifice mediului scolar în care se implementeaza programul

   

   

  Strategii si activitati propuse:

  • activitati interactive de tip brainstorming
  • focus-grup, lucru în echipa
  • dialog-dezbatere
  • activitati practice
  • portofolii tematice

   

  Rezultate: 

  Portofoliul cursantului cuprinde:

  • Portofoliul cuprinzând toate contributiile participantilor;
  • Referate;
  • Fise de lucru pe baza grilelor de evaluare

   

  Calendarul programului: Trimestrele I si II din anul scolar 2017-2018

  Modalitati de evaluare a participantilor:

  Evaluarea finala consta în completarea unor fise de interevaluare, autoevaluare si o evaluare din partea formatorilor în urma prezentarii portofoliului în sedinta publica.

  Se va tine cont de:

  • gradul de implicare în realizarea produselor finale;
  • colaborarea în cadrul grupurilor de lucru;
  • aprecierea exprimata de catre ceilalti participanti;
  • autoaprecierea;
  • corectitudinea solutionarii cazului si a reprezentarii grafice;
  • corectitudinea tehnoredactarii portofoliului.

   

  Modul de certificare a participantilor: Atestat de formare continua MEN

  Institutii colaboratoare/parteneri: Inspectoratul Scolar Judetean Brasov

  1. RESURSE UMANE

  Nr. crt.

  Formatori implicati

  Modulul

  Nivel de pregatire

  1.

  Ivascu Alis-Diana

  Stancioiu Daniela

  Cioceanu Silviana Elena

  1. Introducere în proiectul „necenzurat”, informatii despre droguri:clasificare, descriere, efecte

  studii superioare

  2.

  Ivascu Alis-Diana

  Stancioiu Daniela

  Cioceanu Silviana Elena

  2. Abilitati de viata Componenta parentala, Metode si tehnici specifice

   

  studii superioare

  3.

  Ivascu Alis-Diana

  Stancioiu Daniela

  Cioceanu Silviana Elena

  3. Promovarea, planificarea, implementarea si evaluarea proiectelor specifice

  studii superioare

   

  Coordobator program de formare: Cioceanu Silviana Elena

   

   

   

  1. CRITERII ECONOMICE

  Numar de cursanti planificati: 50 cursanti

  Numar de ore/zile de formare:

  Programul se va derula pe parcursul a 12 sesiuni de formare. Pentru a asigura continuitatea logica a derularii fiecarui modul tematic, fiecare sesiune de formare are alocate 5 sau 6 ore, fapt ce contribuie la o repartizare eficienta a continuturilor tematice. În a 13- a sesiune se va realiza evaluarea finala a întregului program de formare pe parcursul a 3 ore.

  Costul programului/al activitatii: Costurile sunt estimate pentru 2 grupe de 25 de participanti si 1 formator si reprezinta 8.380 lei

  Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 4,19 lei

  Ultima modificare Luni, 04 Septembrie 2017 13:50
  © 2017 Casa Corpului Didactic Brasov. Toate drepturile rezervate.

  Please publish modules in offcanvas position.