Luni, 04 Septembrie 2017 12:53

  Curriculum si management pentru invatamantul primar

  Scris de
  1. CRITERII CURRICULARE

  Tipul programului:

  Program Disciplinar/modular (60 ore), prin stagii non disciplinare – modul mediu, categoria 3, acreditat OMEN nr.3137/25.01.2017 pagina 1, 15 credite profesionale transferabile

  Public tinta vizat:

  Cadre didactice din învatamântul  primar .

  Justificare:

           Problematica psihologica si pedagogica în educatia contemporana solicita cadrului didactic atitudini si demersuri de întelegere semnificativ mai profunde si complexe. Este nevoie de atitudini proactive si prelucrare stiintifica reflectiva a informatiilor didactice psihopedagogice si nu de o practica oarba, întâmplator utilizata, mai mult sau mai putin optim

         Progresul stiintelor a determinat intensificarea preocuparilor pentru regruparea domeniilor cunoasterii. Un element definitoriu în acest sens îl constituie: abordarea interdisciplinara care a devenit o importanta axa în cunoastere, gestionarea unor probleme noi influentate de schimbarile sociale, necesitatea unei macro viziuni asupra mediului concurential al scolii. De aceea am considerat necesar cresterea nivelului de formare continua a competentelor profesionale ale cadrelor didactice prin introducerea unor domenii de formare de actualitate, cum ar fi:

  • sustinerea formarii competentelor cheie la elevii din ciclul primar
  • organizarea interdisciplinara a situatiilor de învatare
  • tehnici de învatare integrata
  • proiectarea activitatilor de predare cu ajutorul TIC
  • utilizarea tehnologiei TIC în procesul de învatare
  • progres si performanta a activitatii didactice
  • motivatia învatarii si reusita scolara
  • educatia în spiritul dezvoltarii durabile
  • promovarea egalitatii de sanse în educatie.

   

        Cursul este structurat pe patru module de formare ce au în vedere abilitarea curriculara a cadrelor didactice din ciclul primar în domeniile proiectarii didactice, a strategiilor de interactiune didactica, de utilizare a TIC în procesul educativ, de management si marketing al clasei de elevi si a specificului evalusrii scolarului de vârsta scolara mic?.

       Cele patru module de formare analizeaza implicatiile majore pe care interdisciplinaritatea, modalitatile de evidentiere a progresului, eficienta, eficacitatea, utilizarea TIC în procesul de învatare, strategiile de marketing în relatia cu comunitatea ca viziune noua de organizare, gestionare a experientelor de învatare la scolarii mici, le poate exercita, pe multiple planuri reflective si actionale, în spatiul educational.

        Dezvoltarile teoretice si reprezentarile aplicative propuse de suportul de curs pot deveni utile în contextul schimbarilor de anvergura preconizate la nivelul curriculumului national, oferind ocazii de reflectie si creatie pedagogica în planul dezvoltarii ?i perfectionarii profesionale continue a cadrelor didactice.

  Propus de Casa Corpului Didactic Brasov, în calitate de furnizor, programul de formare continua Curriculum si management pentru învatamântul primar reprezinta o modalitate de corelare a strategiilor nationale de dezvoltare ale învatamântului cu necesitatea profesionalizarii carierei didactice astfel încât acest demers educational sa fie în concordanta cu politicile educationale ale UE reflectate în Programul Educatie si Formare 2020 elaborat de Consiliul Europei si Comisia Europeana.

   

  Durata: 60 ore de formare

   

   

   

   

   

  Curriculumul programului:

  PLANUL CADRU DE FORMARE

  CON?INUTURI

  1. Organizarea Interdisciplinara a Procesului Instructiv-Educativ

  1.1. Interdisciplinaritate. Curriculum integrat

  1.2. Competente cheie la scolarii mici

  1.3. Curriculum scolar în viziune interdisciplinara

  1.4.Strategii didactice specifice predarii interdisciplinare

  2. Folosirea Tehnologiei Informatiei si Comunicarii în Procesul de Predare - Învatare-Evaluare

  2.1.Proiectarea activitatilor de predare cu ajutorul TIC

  2.2.Utilizarea tehnologiei TIC în procesul de învatare

  2.3.Instrumente de comunicare prin Internet

  2.4.Evaluarea învatarii cu ajutorul tehnologiei TIC

  3. Progres si Performanta în Ciclul Primar (14 h)

  3.1.Standardele de performanta

  3.2.Metode si tehnici de evaluare în ciclul primar

  3.3.Modalitati de evidentiere a progresului

  3.4.Motivatia învatarii si reusita scolara

  3.5.Familia si obtinerea performantei la elevii din ciclul primar

  4.Managementul Activitatii Profesorului din Învatamântul Primar(14,5 h)

  4.1. Eficienta si eficacitate în activitate dascalului

  Gestionarea situatiilor de criza educationala în clasa de elevi

  4.2.Modalitati de interventie în situatiilor copiilor cu CES

  4.3.Relatia  scoala, familie, comunitate si strategia de markenting în ciclul primar

  4.4.Selfmanagement - arta de gestionare a  timpului

  Evaluare finala: 3 ore

  Scop general:

  Dezvoltarea competentelor cadrelor didactice din învatamântul preuniversitar prin constientizarea si implicarea acestora în programe de organizare interdisciplinara a procesului instructiv-educativ, cu realizarea  lucrului în echipa, folosirea tehnologiei informatiei si comunicationale în procesul de predare-învatare-evaluare, obtinerea  progresului si performantei, managementul activitati didactice din scoala si din afara ei.

   

   

   

  Obiective specifice

   

  • Sa evidentieze importanta comunicarii în strategia didactica
  • Sa abordeze în maniera interdisciplinara, transdisciplinara metodele de predare-învatare -evaluare
  • Sa dezvolte un plan propriu de predare-învatare-evaluare folosind TIC
  • Sa construiasca un model de actiune folosind TIC
  • Sa identifice factorii decisivi în alegerea standardelor unei institutii educationale
  • Sa antreneze parintii în activitatile institutiei educationale cu impact asupra promovarii imaginii
  • Sa elaboreze proiecte coerente sistructurate ca raspuns la necesitatile scolare
  • Sa utilizeze metode si tehnici de evaluare si autoevaluare atitudinala si comportamentala

   

  Strategii si activitati propuse:

  • activitati interactive de tip brainstorming
  • focus-grup, lucru în echipa
  • dialog-dezbatere
  • activitati practice
  • portofolii tematice

   

  Rezultate: 

  Portofoliul cursantului cuprinde:

  • Portofoliul cuprinzând toate contributiile participantilor;
  • Referate;
  • Fise de lucru pe baza grilelor de evaluare

   

  Calendarul programului: Trimestrele I si II din anul scolar 2017-2018

  Modalitati de evaluare a participantilor:

  Evaluarea finala consta în completarea unor fise de interevaluare, autoevaluare si o evaluare din partea formatorilor în urma prezentarii portofoliului în sedinsa publics.

  Se va tine cont de:

  • gradul de implicare în realizarea produselor finale;
  • colaborarea în cadrul grupurilor de lucru;
  • aprecierea exprimata de catre ceilalti participanai;
  • autoaprecierea;
  • corectitudinea solutionarii cazului si a reprezentarii grafice;
  • corectitudinea tehnoredactarii portofoliului.

  Modul de certificare a participantilor: Atestat de formare continua MEN

  Institutii colaboratoare/parteneri: Inspectoratul Scolar Judetean Brasov

  1. RESURSE UMANE

  Nr. crt.

  Formatori implica?i

  Modulul

  Nivel de pregatire

  1.

  Cretoi Eugenia,

  Mares Monica,

  Varzaru Mariana Camelia,

  Zugravu Mihaela

  1. Organizarea interdisciplinara a procesului instructiv-educativ

  studii superioare

  2.

  Cretoi Eugenia,

  Mares Monica,

  Vsrzaru Mariana Camelia,

  Zugravu Mihaela

  2. Folosirea Tehnologiei Informatiei si Comunicarii în Procesul de Predare - Învatare-Evaluare

  studii superioare

  3.

  Cretoi Eugenia,

  Mares Monica,

  Varzaru Mariana Camelia,

  Zugravu Mihaela

  3. Progres si Performanta în Ciclul Primar

  studii superioare

   

  Coordonator program:

   

  1. CRITERII ECONOMICE

  Numar de cursanti planificati: 100 cursanti

  Numar de ore/zile de formare:

  Programul se va derula pe parcursul a 12 sesiuni de formare. Pentru a asigura continuitatea logica a derularii fiecarui modul tematic, fiecare sesiune de formare are alocate 5 sau 6 ore, fapt ce contribuie la o repartizare eficienta a continuturilor tematice. În a 13- a sesiune se va realiza evaluarea finala a întregului program de formare pe parcursul a 3 ore.

  Costul programului/al activitatii:

  Costurile sunt estimate pentru 4 grupe de 25 de participanti si 1 formator si reprezinta 22.640 lei.

  Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,77 lei

  Ultima modificare Luni, 04 Septembrie 2017 13:25
  © 2017 Casa Corpului Didactic Brasov. Toate drepturile rezervate.

  Please publish modules in offcanvas position.