Imprimă această pagină
Luni, 04 Septembrie 2017 12:26

Informatica si TIC pentru gimnaziu -clasa a V-a

Scris de
 1. CRITERII CURRICULARE

Tipul programului:

Program Disciplinar/modular (60ore), prin stagii nondisciplinare-modul lung, acreditat prin O.M.E.N. nr.  4.586/09.08.2017 - 15 credite profesionale transferabile.

Public tinta vizat:

Personal didactic de predare a disciplinelor informatica si TIC pentru gimnaziu, din învatamântul preuniversitar.

Justificare:

         Disciplina Informatica si TIC este o disciplina noua în trunchiul comun, în planul cadru pentru gimnaziu, o disciplina atractiva si de mare interes pentru elevi, profesori si parinti. Aceasta are alocare de 1 ora pe saptamâna în clasele V-VIII.

         Competentele generale ale acestei discipline sunt în concordanta cu competentele -  cheie exprimate ca tinte în strategia Europa 2020 pentru Educatie si formare 2020 (ET 2020)pentru cooperare europeana în domeniul educatiei si formarii profesionale, cu obiective strategice commune pentru statele member, la proiectarea carora s-a avut în vedere si perspectiva dezvoltarii si extinderii acestora la nivelul învatamântului liceal.

         Ca elemente ineditedin cuprinsul programei de mentionat: aplicatiile de tip VR (Virtual Reality), programarea si controlul unor roboti prin utilizarea unui mediu virtual, metode grafice 3D.

         Prezenta program, ca document curricular reglator, stabileste finalitatile dezirabile în ce priveste competenta digital si gândirea algoritmica, dar dezvoltarea efectiva a acestor competente este conditionata de resursele existente la nivel local si presupune cu necesitate formarea adecvata a cadrelor didactice în spiritual modelului curricular actual si o dotare adecvata la nivel de scoli.

Durata: 60 ore

Curriculumul programului:

PLANUL CADRU DE FORMARE TEME

CONTINUTURI

MODUL I: SISTEME DE CALCUL

 

-         Norme de ergonomie si de siguranta. Notiuni de securitate cibernetica.

-         Momente principale în evolutia sistemelor de calcul

-         Sisteme de calcul si de comunicatii

-         Strucutura generala a unui sistem de calcul

-         Dispozitive de intrare

-         Dispozitive de iesire

-         Dispozitive de intrare-iesire

-         Dispozitive de stocare a datelor

MODUL II: SISTEME DE OPERARE

-         Rolul unui sistem de operare

-         Elemente de interfata ale unui sistem de operare

-         Organizarea datelor pe support extern

-         Operatii cu fisiere si directoare

MODUL III: INTERNET

-         Servicii ale retelei de internet

-         Serviciul World Wide Web: navigarea pe Internet, cautarea informatiilor pe Internet utilizând motoare de cautare, salvarea informatiilor de pe Internet.

-         Drepturi de autor

-         Siguranta pe internet

MODUL IV: EDITOR GRAFIC

-         Rolul unui editor grafic

-         Elemente de interfata specifice

-         Crearea, deschiderea si salvarea fisierelor grafice

-         Comenzi pentru selectare, copiere, mutare, stergere

-         Redimensionarea, trunchierea, rotatia unei imagini

-         Panoramare imagine

-         Instrumente de desenare

-         Utilizarea culorilor în preluarea imaginilor, crearea culorilor personalizate

-         Stiluri de umplere

-         Inserarea si formarea textului

MODUL V: ALGORITMI

-         Notiunea de algoritm

-         Proprietati ale algoritmilor

-         Clasificarea datelor cu care lucreaza algoritmii în functie de rolul acestora (de intrare, de iesire, de manevra)

-         Constante si variabile

-         Expresii (operatori aritmetici, relationali, logici;evaluarea expresiilor)

-         Structura secventiala (liniara)

-         Structura alternativa (decizionala)

-         Medii grafice interactive – elemente de interfata specifice mediului grafic interactiv

-         Modalitati de reprezentare a structurilor secventiale si alternative prin blocuri grafice

MODUL VI: METODA PRED?RII DISCIPLINEI INFORMATICA SI TIC LA GIMNAZIU-CLASA AV-A

-         Organizarea pe ani de studiu a disciplinei Informatica ?i TIC la gimnaziu

-         Obiectivele si subiectele metodicii predarii informaticii

-         Lectia. Calitatea cunostiintelor asimilate

-         Formarea limbajului de specialitate. Caietele elevilor

-         Teoria evaluarii. Regulile profesorului

-         Planificarea activitatii didactice.

-         Principiile didactice. Obiectivele didactice

-         Metode, tehnici, procedee didactice, instrumente

-         Evaluarea în informatica

Evaluare final?: 2 ore

Scop general:

Formarea adecvata a cadrelor didactice în spiritul modelului curricular actual în vederea dezvoltarii competentei digitale la absolventii de gimnaziu, în mod progresiv, respectând particularitatile de vârsta, în vederea înzestrarii acestora cu competente necesare pentru a face face cerintelor ciclurilor superioare de învatamânt si ale societatii si vietii profesionale actuale.

Obiectivele specifice

 • Sa identifice structura general a unui sistem de calcul
 • Sa dezvolte metode, tehnici, procedee didactice, instrumente, în metodica predarii disciplinei Informatica si TIC la gimnaziu – clasa V
 • Sa analizeze Modalitati de reprezentare a structurilor secventiale si alternative
 • Sa promoveze calitatea cunostiintelor assimilate
 • Sa utilizeze limbajul de specialitate si notiunea de algoritm
 • Sa valorifice serviciile World Wide Web în navigarea pe Internet, cautarea informatiilor pe Internet, salvarea informatiilor de pe Internet.

 

Strategii si activitati propuse:

 • Bulgarele de zapada
 • Brainstorming
 • Roundrobin
 • Dezbaterea
 • Exercitii de ice breaking
 • Turul galeriei
 • SINELG
 • Prelegerea

 

Rezultate: 

Portofoliul cursantului cuprinde:

 • crearea unor proiectii de secvente didactice cu aplicarea temelor propuse în cadrul cursului;
 • realizarea unor prezentari Power-point sau a unor mini filme didactice care sa sustina învatarea eficienta si predarea creativa, stimularea creativitatii elevilor;
 • selectarea lucrarilor realizate prin activitatea în echipa a cursantilor si redactarea lor pe suport electronic.

 

Calendarul programului: Trimestrul I  din anul ?colar 2017-2018

Modalitati de evaluare a participan?ilor:

Evaluarea finala consta în completarea unor fise de interevaluare, autoevaluare si o evaluare din partea formatorilor în urma prezentarii portofoliului în sedinta publica.

Se va tine cont de:

 • gradul de implicare în realizarea produselor finale;
 • colaborarea în cadrul grupurilor de lucru;
 • aprecierea exprimata de catre ceilalti participanti;
 • autoaprecierea;
 • corectitudinea solutionarii cazului si a reprezentarii grafice;
 • corectitudinea tehnoredactarii portofoliului.

 

Modul de certificare a participantilor: Atestat de formare continua MEN

Institutii colaboratoare/parteneri: Casa Corpului Didactic Braila (furnizor al programului de formare), Inspectoratul Scolar Judetean Brasov

 1. RESURSE UMANE

Nr. crt.

Formatori implica?i

Modulul

Nivel de preg?tire

1.

Popa Milena Daniela

Craciun Alexandra

Modul I: sisteme de calcul

studii superioare

2.

Popa Milena Daniela

Craciun Alexandra

Modul II: sisteme de operare

studii superioare

3.

Popa Milena Daniela

Craciun Alexandra

Modul III: internet

studii superioare

4.

Popa Milena Daniela

Craciun Alexandra

Modul IV: editor grafic

studii superioare

5.

Popa Milena Daniela

Craciun Alexandra

Modul V: algoritmi

studii superioare

6.

Popa Milena Daniela

Craciun Alexandra

Modul VI: metoda predarii disciplinei informatica si tic la gimnaziu-clasa a v-a

studii superioare

 

Coordonator al programului de formare : Inspector Scolar BESNEA Cristina

 1. CRITERII ECONOMICE

Numar de cursanti planificati: 100 cursanti

Numar de ore/zile de formare: Programul se va derula pe parcursul a 14 sesiuni de formare. Pentru a asigura continuitatea logica a derularii fiecarui modul tematic, fiecare sesiune de formare are alocate 4/5 ore fapt ce contribuie la repartizarea eficienta a continuturilor tematice. În a 15 a sesiune se va realiza evaluarea finala a întregului program de formare pe parcursul a 2 ore.

Costul programului/al activitatii: Costurile sunt estimate pentru 4 grupe de 25 de participanti si 1 formator si reprezint? 22.640 lei.

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,77 Ron

Ultima modificare Marți, 12 Septembrie 2017 15:55